Deep calls to Deep
Reactie
  Home   
  Jezus is het licht
  Hij is de waarheid

  Ik hoor Zijn stem
  fluisterend door de wind

  Ik kijk omhoog naar de sterren
  aanschouw Zijn majasteit

  Diep in mij
  ervaar ik Zijn aanwezigheid

  Ik sta volontzag
  in de wereld waarin ik leef

  In de stilte van de nacht
  weet ik
  "Hij is God"
  "Hij leeft in mij".


  @Silvia
   
  Lees meer...


   
  Johannes 7:38
  Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt,
  stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien


   

  http://i34.tinypic.com/21r038.jpg  Stromen van levend water
   
  Een Stroom van levend water,
  stroomd uit mij binnenste
  De natie huild, het is dorstig,
  ze hebben geen water te drinken
   
  Een Stroom van levend water
  Ik kijk naar hen in de woestijn,
  ze zijn uitgedroogd als de  grond waarop ze lopen
   
  Een Stroom van levend water
  Zie ze sterven van oud tot jong
  Er is geen hoop voor hun ziel
   
  Een Stroom van levend water
  Slechts een drupprel van U zal genoeg zijn
  om de dorstigen te lessen
  zodat ze zullen leven en niet sterven
   
  Een Stroom van levend water
  stroomd uit mij binnenste
  De Meester sprak en U was daar
  De dag dat  Hij in mijn leven kwam
   
  Ik had dorst en ik dronk van U
  en nooit meer was ik dorstig
  Ik was dood, U leven kwam in mij
  en nooit meer zal ik sterven
   
  Een Stroom van levend water
  Stromend, en geef u wijsheid aan allen
  die het eeuwige leven willen ontvangen
   
  Jezus kwam om te geven
  Het levende water aan de dorstigen,
  zodat zij nooit meer dorstig zouden zijn
  Hij kwam voor de hongerigen,
  om te eten van het Brood des Levens
  zodat ze nooit meer hongerig zouden zijn
   
  Een Stroom van levend water,
  stroomd uit mij binnenste
  Overal waar de Heilige Geest mij toe leidt
  Alles heb ik van U ontvangen, Vader
   
  Ik ben de Uwe voor altijd
  U gaf mij het Levende Water
  Om het te dragen naar een Natie die dorstig is
  zodat ze zullen drinken en niet vergaan
  U gaf mij het Brood des Levens
  om aan hen te geven die hongerig zijn
   
  In plaats van lofprijs.
  komen vervloekingen uit hun mond
  vanaf de dag dat ze geboren zijn
   
  Wie in het vlees kan van U houden, Heer?
  Wie kan U prijzen Heer,
  als ze verwond zijn en niets anders zien dan duisternis?
   
  En een kleine hoop en dat beetje vrede 
  die ze hadden voor een beter toekomst
  was gestolen door de duivel,
  die kwam om te stelen en te vernietigen
   
  Wie kan hen redden, dan alleen U, Heer
  Wie kan ze naar U toe trekken, dan alleen U, Vader
  door Uw lieflijke Heilige Geest
   
  Hemelse Vader, U die zit op de troon
  Zing een nieuw lied
  voor de verloren zielen, die gevangen zitten in duisternis,
  omdat hun ogen verblind zijn, door de heerster van deze wereld
  Die geen liefde in zich heeft
  Die niets heeft te bieden,
  dan leugens en bedrog
   
  Zing o hemelen
  Jezus is opgestaan
  Hij is hoog en verheven
  en een ieder die roept Zijn naam
  De naam van onze Verlosser en Redder Jezus,
  zal worden gered
   
  Zing o Hemel,
  samen met de engelen en alle heiligen
  Zing een nieuw lied
  Zodat de verloren in het duister zullen horen
  het geluid van liefde en hoop
  dat  alleen komt van   U
   
  Onze Koning der Koningen leeft
  en is niet vergeten hoe de naties lijdt
  onder de heerschappij van de boze
   
  Jezus Christus leeft
  en is zoeken naar de verwonden onder zijn kinderen
  Degene die Hij koos en geroepen heeft
  om de wereld in te gaan
  van wie Hij zoveel houdt
   
  De oogst is groot,
  maar arbeiders zijn er weinig
  Sta op u allen,
  die geloof in de naam van Jezus
  Er is onder de hemel geen andere naam
  aan de mensen gegeven
  waardoor wij behouden moeten worden
   
  Sta op,
  ga naar de hoofd wegen
  ga naar de zij wegen,
  omdat ons
  het Leven Water
  en het Brood des Levens
  is toevertrouwd
  Ons is geven de naties als erfenis
   
  Maar we moeten
  te drinken geven
  het Levende Water
  en de hongerigen
  te eten geven
  het Brood des levens
   
  Sta op en ga uit, velen zijn ons voor gegaan
  Ze hebben  de hongerigen en dorstige zielen vergiftigd
  met de leugens van de   vader der leugens,
  satan, de oude  slang
   
  Sta op en ga uit,
  anders sterven ze in hun zonden
  Laat er geen bloed kleven op onze hoofd an handen
   
  De tijd is nabij
  De Heer is nabij
  Hij komt terug
  om hen te ontvangen
  degenen die de Wil van de Vader hebben gedaan
   
  Er is geen koninkrijk te bouwen
  Het Koninkrijk van God is binnen in ons
  Binnen in ons hart
  Dichterbij dan we in en uit ademen
  Het koninkrijk van God is gekomen
  En wij hebben de sleutel ontvangen
   
   
  Marcus 16:15-18
  15  En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. 16  Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. 17  Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, 18  slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.
   
  Lukas 17:20-37
  20 En op de vraag der Farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, antwoordde Hij hun en zeide: Het Koninkrijk Gods komt niet zó, dat het te berekenen is; 21 ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar!
  Want zie, het Koninkrijk Gods is bij u.
   
   
  http://i33.tinypic.com/2rgf19y.jpg

   
  @Silvia
   
  Lees meer...

   
   
  God ontmoeten in de tempel van ons innerlijk,
  in de tempel van ons hart.

  http://i33.tinypic.com/2hzjrd0.jpg
   
   
  Ik zag een tempel
  Ik wandelde erin
  zoekende naar de waarheid
  De muren waren groot en sterk
  vakkundig gegraveerd met goud en zilver,
  en kostbare juwelen en robijnen
  en gedachtens van mensen 
  die alles achter lieten wat ze hadden om andere te omhelzen
   
  De mensen in de tempel waren vriendelijk en bereid te helpen
  en wijsheid te leren vanuit de diepte van hun hart.
  De gewaden die ze droegen waren paars linnen, schoon, zonder vlek of een rimpel,
  Ik hoorde gezangen afkomstig uit de kamers van de tempel,
  waar mensen zich hadden verzameld om God te aanbidden.
  Ze zongen als een, in de vreemde taal,
  ze zongen in tongen.
   
   
  http://i39.tinypic.com/166dt0y.jpg
   
   
  Ik had zoveel aan mijn hoofd,
  want ik liep in de wereld zoekende,
  op zoek naar de waarheid in vele andere tempels,
  Ik zocht te vinden naar ware vrede en liefde,
  had pijn van binnen want elke keer hoopte ik te genezen van alle pijn,
  Ik wandelde nog steeds zonder vrede, zonder genezing
  zonder wat mijn hart begeerde.


  De mensen van de wereld spraken als een
  Ze begreepten elkaar perfect en hadden zo veel gemeen met elkaar
  maar ook al waren ze allemaal om mij heen
  ze voelden zich gekwetst, leeg en alleen.
   
  De tongen die ze spraken ware onbekend voor mij
  De liederen die ze zongen gave mij geen voldoening aan mij dorstige ziel die huilde
  Ze kwamen, leefden en stierven en werden vergeten
  Al de mensen die naar hun tempel gingen om vreemde goden te aanbidden gemaakt van steen.
  Ze hadden zoveel gemeen en ze zochten naar een god om te aanbidden en naar het eeuwig leven.
  Het leven dat gewoon weg glipte van hen voor altijd als ze zwijgend terugkerend naar het stof.

   
  Ik stond in de tempel waar ik binnen in liep
  en ik opende mijn mond
  Kijkend uit het raampje van de tempel,
  de hemel was bedekt grijs, zwaar en donker.
  Moe van de leugens die ze hadden gehoord
  en wrede oorlogen die ze hadden gezien
   
  Ik had nog niet gesproken,
  omdat de  mensen die er van hielden om de goden te aanbidden die ze hadden gemaakt met hun eigen handen,
  die hadden nog nooit het aangezicht gezochtvan HEM,
  die alle goede dingen geeft van Boven.
  Degene die al het goede geeft
  en wil dat de mensen Hem kennen.
  En HEM aanbidden in geest en in Waarheid als Hij komt om hen de Zijn te maken voor eeuwig
  en zij en Hij en zij zijn een.
   
   
   
   Oh Heer, Mijn God en Vader
  Groot verdriet en grote zorgen vullen mijn hart
  Tranen rolden over mijn gezicht
  Hoe groot is de pijn in U hart, o Heer?
  Hoe groot is U verdriet?
  Als U kijkt naar de gezichten van de mannen en vrouwen die U geschapen heeft
   
  Ze aanbidden goden gemaakt door hun eigen handen
  Ze aanbidden idolen die geen plaats hebben in de hemel
  Geen liefde, om liefde te geven
  Geen vrede, geen waarheid, geen gerechtigheid
  Geen troon om op te zitten
  Geen  eeuwig leven om te geven
   
  Ik ben in vele tempels geweest
  Ik heb vele vreemde goden aanbiden
  Ik las vele woorden van stervelingen die mijn niets voorzagen en mij geen vrede, liefde en leven gaven.
   


  Toen stond ik in de tempel waar ik in liep
  en ik wist dat het de tempel was van de wereld
  waar mensen gingen aanbidden
  en elk van hen aanbad een vreemde god.
  Ze hadden zoveel gemeen met elkaar.
  Ze zochten naar een god om te aanbidden
  en naar het eeuwige leven.
  Stof bedekte de gouden woorden
  Gegraveerde muren van grote bedrog
  Woorden gesproken van mensen
  van oude tijden
  door mensen die U niet kenden,
  omdat ze nooit keken naar de troon van God.


   

   
  Om Christus te zien zitten in Zijn glorie,
  met alle macht gegeven in Zijn handen
  en degene die U stuurde in Uw naam,
  gekleed met de waarheid,
  werden uit Uw glanzende tempel geworpen,
  sommige werden gestenigd,
  sommigen werden gekruisigd,
  maar ze stierven niet,
  degenen die U stuurden,
  mijn Heilige Vader,
  want wie kan de Christus in hen doden?
   


  Zij leven voor altijd in U, zoals Uw wijsheid,
  licht en waarheid glorieus regeert in hen.


  Ik en Mijn Vader zijn een!
  Ik en U bent een.
  Groot is mijn verdriet
  waar de dood heerst in de harten van de mensen,
  want ze kijken niet door Uw ogen,
  Evenmin horen ze zoals hun geleerd is,
  ze zien door hun vleselijk ogen,
  en ze geloven met een hart van steen
   

   
  O God, mijn Vader en Vriend
  Een verlangen heb ik voor deze dag
  Zend uw brandend vuur van boven
  en verteer de twijdels, de hardheid van hun hart.
  Trek ze tot U, voordat ze terug keren,
  zoals vele andere naar het stof gaan.
  Red hen Vader,
  zodat ik mij zal verheugen in uw heil,
  ziende de doden opstaan uit hun graf
   

   
  U bent alles voor mij
  Ik ben van U,
  U bent van mij
  Ik heb U
  en er is niets anders wat ik nodgi heb

   
  Laat ze tot U komen en toe treden in Uw rust,
  zodat ze vrede zullen hebben
  Laat ze Uw liefde ervaren,
  zodat ze  vooraltijd genezen zullen zijn.
   


  Ik sta in de grote tempel van de mensen in wereld
  Ik loop er elke dag in, mijn God en Heer
  maar de muren zijn voor mij te klein om mij te onderdrukken,

  want in mij is een veel grotere tempel,
  waar ik U aanbid,
  mijn Koning, mijn Heer en God
  De tempel die ik werkelijk ben heeft geen muren
  heeft geen verzegeling,
  heeft geen einden.
  Het is groter dan de eeuwigheid zelf
  en meer krachtiger
  dan de religie van mensen

   
   
  Gezegend ben ik door U o Heer, Gods glorie
  geëerd door U o Koning der koningen
  geliefd door U voor eeuwig
  leven voor in eeuwigheid
   

  U kwam in mijn leven mijn Heiland en Heer
  U redde mij uit de duisternis van de wereld
  U vernietigde elke twijfel
  En uw Waarheid zette mij vrij

   
  De dag van mij redding
  De grote dag van U, Heer
  U kwam en bezocht mij in dromen en visioenen
  U kwam in mij wonen
  en maakte mij de uwe voor eeuwig
  U rechtvaardigde mij, door uw bloed dat u gaf
   
  Ik ben wie U wil dat ik zou zijn
  Ik ben de weerspiegeling van uw liefde
  Ik ben een deel van U
  Heer, U bent onbeschrijvelijk
  U bent Groot, Almachtig groot
  U bent de alles hoogste Heer,
  er is niemand op deze aarde gelijk aan U
   

   
  Mijn tranen,
  zijn tranen van vreugde
  omdat ik U mag kennen, meer en meer

  maar ze zijn ook vervlochten van verdriet
  want vele mensen blijven houden van hun leven zoals ze zijn
  en ze keren terug naar het stof,
  omdat ze kiezen voor de duisternis


   

  Voor uw Licht, o Heer
  wil ik alles ...
  wil ik alles geven
  U bent het Licht der wereld
  Ik heb U
  U bent heteeuwig leven
   

   
  Voor hen die ore heeft, die hore
  Voor hen die ogen heeft,  laten ze door Gods ogen zien


  Heilige Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen
  Ik sta in waarheid en liefde in U
  Als vrede mijn hoofd voor eeuwig kroont
  en uw wijsheid en rechtvaardigheid regeert in uw tempel
   

  U kwam om mij te zegenen,
  mijn lievevolle Vader en Heiland
  Here der Here, Koning der Koningen
  Ik zal mijn tranen sturen als regen
  maar mijn tranen zijn onuitgesproken woorden
  U alleen kunt het begrijpen
  Mijn Heer, mijn God, mijn Vader
  en mijn beste vriend voor altijd
  AMEN
   
   
  http://i39.tinypic.com/166dt0y.jpg

  Zijn lof vult de tempel
  Zijn vrede mijn hart
  Zijn kracht en Zijn glorie
  Hebben elk probleem ontward
  De Naam aller namen
  Bracht mij vrijheid van zin
  Nu vult lofprijs mijn tempel
  En Zijn Geest woont binnenin!
   
   
  http://i39.tinypic.com/166dt0y.jpg 


   

  Lees meer...
   
   /media/n_447032.jpg
   
  Eens vroeg ik

  Heer, geef mij vleugels
  zodat ik boven de aarde
  voor eeuwig zweef

  Maak ze licht,
  maar wel heel sterk

  Zodat ze mij dragen
  mijn hele leven lang

  Ze hoeven niet te zijn
  van zilver of goud
  Of hermetische worden behandeld
  tegen hitte of kou

  Omdat met een paar oude vleugels
  gaat het ook

  maak ze sterk en ruim, zodat ze
  vasthouden mijn angst.

  Markeer ze met bemoedigende berichten
  Liefde, geduld en kracht

  Ik ontving niet minder
  dan vleugels van een adelaar

  En nu is de rust aan mij
  er geen hoogte die ik aan zou kunnen
   
  Ik ben nu hier
  en kijk van de bergtop neer
   
  Stijg met adelaars vleugels
  hoog
   
   
  @Silvia

   
  Lees meer...


  http://i35.tinypic.com/x51kzc.jpg

  Heer, ik heb U nodig in mijn leven

  Heer, geef mij kracht, ik voel mij zwak
  Heer geef mij woorden in mijn mond,
  zodat ik vrijmoedig van U kan spreken
  Er gaan gedachtens door mij heen,
  door alles wat ik om mij heen zie
   
  Heer, geef mij te drinken
  van het water dat mijn leven verfrist
  Heer, genees mijn innerlijke verwondingen
  die ik diep van binnen heb verborgen
  Heer, ik verlang om uw nederige dienstmaagd te zijn
  Maar ik heb geprobeerd die pijn te verbergen
  Heer, ik heb U zo nodig in mijn leven
   
  Heer wilt U mijn troosten
  Ik voel mij zo alleen
  Ik verkrop alles naar binnen
  Heer, U alleen hoort mijn gekreun
  Mijn hart is gebroken v
  van alles wat ik hier om mij heen zie
  Heer, laat Uw liefde over mij komen
   
  Heer, geef mij te drinken
  van het water dat mijn leven verfrist
  Heer geef mij kracht
  dat ik accepteer wat U mij heeft gegeven
  Een vreugde en vrede diep in mij
  Heer, ik verlang om uw nederige dienstmaagd te zijn
  en kan Uw wil voor mijn leven niet ontkennen
  Heer, ik heb U zo nodig in mijn leven
   
  Heer, toon mij uw genade,
  nederig kniel ik voor U neer
  Heer, ik ben niet perfect
  mijn vlees is zwak
  Mijn geest is gebroken
  van alles wat ik hier om mij heen zie
  Heer, laat Uw liefde over mij komen
   
  Heer, geef mij te drinken
  van het water dat mijn leven verfrist
   Schijn Uw ligt op mij
  Geef mij kracht en sterkte
  Heer, ik wil altijd uw nederige dienstmaagd zijn
  Laat Uw wil geschieden in mij
  Heer, ik heb U zo nodig in mijn leven

  womenpray-1.jpg (185×250)

  Heer, ik heb u nodig in mijn leven
  Heer, hier is mijn leven
  Mijn leven is niet van mij
  Zoals U Uzelf vrijwillig heeft gegeven
  zo geef ik alles aan U

  @Silvia
  Lees meer...
    
   
  womenpray-1.jpg (185×250)
   
  Bidden, betekent overgave
  Bidden, betekent rusten in uw tegenwoordigheid
  waar U al de antwoorden heeft die ik nodg heb
   
  Bidden betekent stil zijn op zijn tijd
  en luisteren naar de stilte in mij hart
  Levende communicatie  met mij ziel en geest
  Een levende relatie met mijn Eeuwige Vader
  De Gene die mij waardig acht
   
  Bidden betekent U zoeken zelfs als ik slaap
  Op zijn tijd hoor ik een nieuw lied in mijn hart
  Op zijn tijd hoor ik woorden die ik spreek of schrijf
  Woorden van psalmen liefdesliederen over U

  Bidden is al voedsel en water voor de ziel
  Altijd zoekend naar uw rust
  De ziel  van de mens waar U zo van houdt
  Daarom gaf U Uw leven, U gaf uzelf tot in de dood
  U werd afgewezen, bespuugd, bespot en gekruist
  Hij werd geslagen,  maar U bleef zwijgen
  U opende niet uw mond,
  geen enkel lelijk woord kwam er uit
   
  http://i33.tinypic.com/154c4cl.jpg
   
  Oh, Lieve Vader
  Hoe goed bent U voor ons
  Zo genadig, barmhartig en liefdevol
  Tot U bidden is als de hemel omhelzen
  Het is als mijn hart naar U vliegt naar een verre plaats
  Vliegen op de vleugels van uw glorie
  de schuilplaats des Allerhoogste
  naar uw toevlucht, naar uw vesting
  waar U mijn onderwijst en leert
  aangaande uw woord
  van liefde, barmhartigheid en leven
   
  Ik Verlang om bij U te komen
  te bidden, dag en nacht
  Ik luister naar de mysterie van Uw Koninkrijk
  Ik wil stil zijn en luisteren naar uw lieflijke stem
  Mijn geest komt bij U tot rust
  Uw vrede dat  mij overtuigd
  dat elke woord dat U spreek waarheid is
  Daarom hoeveel vervolging of valse  beschuldigingen
  ik heb in mijn leven
  Uw tegenwoordigeheid zal ik nooit verlaten
  U de tempel van uw glorie en heerlijkheid
   
  U, heilige en rechtvaardige Vader
  Ik verwelkom uw liefd
  die zo rein en puur is
  Er is geen andere liefde

  Vader, ik hef mijn handen op naar u
  en ik geef mijzelf over aan U
  Wijd uitgespreid, open ik mijn armen
  zoals de vleugels van een duif
  Ik geef mij over aan Uw Heilige geest
  zodat U mijn kunt brengen naar
  de plaats van stilte
  de plaats van intimiteit
   
  Heer, U draagt mij en ik maak mij geen zorgen
  wat ik moet zeggen of wat ik moet doen
  Ik rust gewoon in U, wachtend op U
  Doe uw wil en werk door een gebroken vat
  die u van te voren heeft voorbereid
  ter eer en glorie voor u
   
  Ik kan mijzelf over aan U geven
  en U gehoorzamen
  want het is niet meer ik die nog leeft
  maar het is Christus die in mij leeft
  U roep mij bij mij naam
  U zei: ik ben van U
   
  Uw juk is zacht en  en uw last is licht
  Elke dag vlieg ik op vleugels van uw glorie
  rustend, vredig in U
  als een klein kind mag ik komen bij U
   
  Eindelijk, ben ik in die rust gekomen
  Eindelijk vertrouw ik U
  Eindelijk kan ik mij aan U overgeven
  en U zoeken met geheel mijn hart
   
  Mijn hart is open voor U
  zoals de poort van de hemel open staat
  zoals een roos, opent haar rozenblaadjes
   
  Alles stond al vast
  vanaf het begin dat U mij vormde in de moederschoot
   
  Ik rust, zing, danst en verheug mij in u
  De Heer is mijn verlosser
  U hoort ieder woord in mijn gebed
  U onderwijst mij wie U bent
  Zo leer ik wie ik ben in U
  Geschapen naar het evenbeeld van U
   
  Liefde genas mijn verwonde ziel
  Liefde herstelde  mij,
  zodat ik mijn hart voor U kon openen,
  zodat ik U grootste liefde kon ontvangen
  dat is het ontvangen  van mij Eeuwige Vader,
  Mijn Heer, Mijn God en Vriend
   
  Het heeft een tijdje geduurd
  voordat ik U helemaal vertrouwde
  Want het vertrouwen was geroofd van mij
  Heel, heel lang geleden
   
  Ik vond rust en liefde in uw schuilplaats
  Ik vond rust en liefde door uw Heilige Geest die U mij gaf
  De Geest van Uw zoon
   
  Jezus, Jezus, Jezus,
  Wat een wonderbaarlijke naam
  Wat een wonderbaarlijke Vriend
  Ik hou van U, Heer
  meer dan woorden kunnen zeggen
   
  Hoe graag wil ik U aanbidden in de eeuwigheid
  Hoe graag wil Ik U alle glorie en eer geven in de eeuwigeheid
  U alleen aanbidden
  U bent Heer, U bent God
  U bent waardig
  U bent Heilig

  Ik dank U vader,
  dat ik mag weten dat ik ben van u
  De zekerheid te hebben in mijn hart,
  het eeuwige leven
  En om U te plezieren en U wil te doen
   
  U ziet de mens naar het hart
  U hoort elke gedachte
  U weet het als ik zit of sta,
  U doorziet van verre mijn gedachten
  Niets is verborgen voor U
   
  Heer, mijn hart behoort U toe
  Mijn hart behoort aan U alleen
   
  Een hart van liefde en vrede
  en elke goede gave
  komt van U
   
  U woont in mijn hart
  Uw Koninkrijk is in mijn hart
  Waar onze schat is, daar zal ook ons hart zijn
  Het gaat erom dat ons hart uitgaat naar U, Heer Jezus
  en dat we alleen voor U willen leven.
   
  Ik hou van U, Heer
  en ik dank U Vader,
  dat u mij een maakt met U
  nu en voor altijd
  Ik ben van U
   
  Heilige Vader,
  U gaf mij het hart van Jezus
  U gaf mij de sleutel van uw koninkrijk
  Uw koninkrijk is in mij
  Het Koninkrijk van God is gekomen
  in de hemel als over de aarde
  U wil zal geschieden
  in mij
   
  Ik ben rijk in U
  Ik ben voorspoedig in U
   
  Ik zegen U wonderbaarlijke naam
  Ik aanbid U wonderbaarlijke naam
  Geprezen zij Uw naam
  Halleluja,
  AMEN en AMEN
   
   

   
  Lees meer...

   
  Ik open mijn hart voor U, Heer
  en laat uw vrede mijn hele wezen vullen
  In uw aanwezigheid ben ik rustig, zelfverzekerd en sterk
  Ik ontspan mij in uw liefdevolle zorg
  En geef al mijn zorgen over aan U
  Wetende dat U mij vasthoud en ondersteun in alles wat ik doe
  Zoals ik mijn hart en geest richt op U, Heer
  Voel ik mij rustig en veilig
  en hoe uw rust mijn hele wezen over neemt
  Bij U Mijn geliefde Heer,
  laat ik al het gevoel van onrust los
  In de vertroosting van uw aanwezigheid
  ben ik tevreden en rustig
  Heer, uw aanwezigheid kalmeert mij
  U stilt de storm om mij heen
  wanneer ik kom in het centrum van uw tegenwoordigheid
  Ik laat los elke bezorgdheid
  en ik ontspan in de veiligheid van uw liefde
   
  Dank U, Heer
  AMEN
   
   
  @Silvia
   

  Lees meer...
  http://i38.tinypic.com/2lsz1p3.jpg

  Het is goed om iedere dag hoopvolle opbouwende en bemoedigende woorden over jezelf uit te spreken. Anders ga je gemakkelijk mee met de negativiteit van de wereld.  Er lijkt steeds meer negativiteit te ontstaan. Mensen praten lelijk tegen en over elkaar.
  Maar ieder mens is mooi en uniek, want God heeft hem of haar naar Zijn gelijkenis geschapen. Zie jezelf zoals als God over jou denkt.
   
   
  Ik heb jullie geluk voor ogen,
  niet jullie ongeluk;
  Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven.
  Jeremia 29:11
   

  http://i39.tinypic.com/b98xoi.jpg   
  Ik ben die Ik ben. Ex. 3:14


  IK BEN is alles
  IK BEN is in de wereld
  IK BEN is   in het hele unviersum
  IK BEN is Degene die alles bedacht en gemaakt heeft
  IK BEN houdt alles in stand

  IK BEN is onverandelijk
  IK BEN heeft in alles het laatste woord
  HIJ is het begin, HIJ is het einde

  HIJ was er
  HIJ is er
  HIJ zal er altijd zijn
   

  http://i39.tinypic.com/b98xoi.jpg   
  Ik ben wat ik ben vanwege God en niet van mijzelf
  Ik Ben is Degene die bepaalt mij lot
  Ik Ben kende mij voordat ik werd geboren
  Ik Ben vernieuwt voor elke nieuwe dag van mijn leven
   
  IK BEN is de Vader, de Shepper van de mensen
  Het is HIJ die mij vormd en kneed
  Het is HIJ die mij zocht, totdat ik HEM vond
   
  Het is HIJ die helpt mijn te begrijepn
  en voorziet van geloof, zodat ik ZIJN plan accepteer
  ZIJN plan waardoor mijn zonden zijn vergeven
  en waar het nieuwe leven begint
   
  Ik ben niets uit mijzelf, ik behoor HEM TOE
  Ik kan niets goed doen, als ik sta op mijzelf
  Maar ik geef mijzelf volledig over aan "IK BEN"
  Ik word een deel van ZIJN groot plan
  Ik ben maar een instrumen, die IK BEN wil gebruiken

  Ik mag komen tot HEM
  in alle eenvoud
  Ik mag komen bij
  "IK  BEN"

  http://i39.tinypic.com/b98xoi.jpg   
   
  @Silvia
   
   

  Lees meer...

   

  http://i36.tinypic.com/2h8cp3k.jpg

  Alleen vanwege U, Heer

  Woorden kunnen niet beschrijven
  de dag dat U in mijn leven kwam
  en hoe U verandering bracht

  Zoals U in mijn leven kwam
  op een speciale wijze

  U kwam om mij te laten lachen
  U kwam om de pijn en verdriet te verzachten
  en langzaam was het U liefde
  die mij naar U trok

  U kwam om mijn tranen te drogen
  U vulde mijn leven vol en verlangend naar U
  U nam al mijn vrees en angst
  Hier begon nieuw leven
  Vanaf dit moment
  een nieuw leven met U

  Nooit meer wil ik zonder u leven
  Nooit meer wil ik U laten gaan
  U gaf mij een nieuw leven
  U gaf mij een nieuw bestaan

  Ik ben van U
  U bent van mij

  van af nu
  voor altijd
  een speciale plaatje
  in mijn hart
  De liefde van mijn leven

   

  http://i37.tinypic.com/15634e8.jpg


  @Silvia
  Reacties

   

  http://i36.tinypic.com/fktbte.jpg

  Heer, alleen U hoort het geluid in mijn hart
  Het is een geluid van Liefde
  Zelf hoor ik niet het geluid
  maar de trillingen van de melodie

  Mijn mond trilt met het loslaten van het lied
  uit de pijn, zuchten, kreunen, zonder woorden

  Als een vuur dat mijn weg verlicht
  Als vleugels die mij nemen op een vlucht
  Waar ik alleen maar van kan dromen

  Het is een lied
  Een nieuwe dag
  Heer, U bent het nieuwe lied
  voor dit moment
  in mijn leven

  Met elke adem die ik neem
  elke gedachte, elke wens,
  elke verlangen
  Verlang ik te zingen het nieuwe lied
  dat alleen mij hart kent

  Het is liefde dat zingt de melodie
  Heer, U bent mijn liefde
  Heer,U bent mijn lied  @Silvia


  Reacties
   
   
   
   
   
  Mijn ziel buigt zich neder in mij
  Watervloed roept tot watervloed bij het gebruis uwer stromen;
  al uw baren en golven slaan over mij heen.
  Des daags zal de HERE zijn goedertierenheid gebieden,
  en des nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God mijns levens.
  Ik wil tot God, mijn rots, zeggen: .....
   
  VERGEET MIJ NIIET WANNEER MIJ HART BEDRUKT IS
  EN MIJN ZIEL ONRUSTIG IS ...
  UW BENT MIJ ENIG HOOP EN GENEZING ...
  HEER, WILT U KOMEN, EN ZWIJG NIET ...
  LAAT UW HEILIG VERTEREND VUUR KOMEN EN VERTEER HET KAF IN MIJ ... DAT IK U MAG ONTMOETEN MIJ GELIEFDE IN UW TEGENWOORDIGHEID ... LAAT DIT ZIJN EEN OFFER VAN EEN GEBROKEN GEEST
  EN EEN GEBROKEN EN BEROUWVOL HART ...
  EEN BRANDEND OFFER OP UW ALTAAR
   
  http://i49.tinypic.com/155mn15.jpg 

   

   

  Lees meer...


  livingWaterfalls.gif (160×134)

  Soms heb ik het gevoel alsof ik de enige ben die beproefd word ...
  in mij wil om Christus te vertrouwen ...
  in toewijding en in alles wat ik doe.

  Ik voel mij de meeste tijd verdoofd ... maar een ding ben ik zeker ...
  in al mijn moeite om te helpen ... maakt een verschil ... mijn angst en twijfel heeft mij naar de plaats gebracht van ... "NAAR ZIJN BARMHARTIGE GENADE"

  HIJ ziet mijn hart, geest en ziel ... ik heb zelf geen vertrouwen in mijn "eigen ik" ... Wat wil ik van HEM? ... Wat verwacht ik van HEM? ...

  HIJ heeft zichzelf reeds gegeven ... HIJ staat met zijn armen wijd open ... en ergens sta ik er verlamd bij ... en kan niet een stap nemen richting HEM ...
  Ik kan het slechts uitschreeuwen ...
  Here God, Heer HELP MIJ DIT TE BEGRIJPEN


  deep.jpg (304×228)

  Via dit plaatje kwam ik achter het antwoord:
  WAT HIJ BEDOELT MET TOTALE OVERGAVE

  Het is het loslaten van alles wat betrekking heeft op onze eigen wil en denken
  Het is de volledige en absolute vertrouwen in zijn wil en weg
  Het is de overgave van onszelf ... de vrijheid om onszelf te zijn ... wetende dat we geliefd zijn ... echt geliefd, net als de levens van al degenen die we liefhebben en koesteren in het geloof ... Geloven dat de Heer werkelijk de Auteur en Voleinder van het geloof is .. dat Hij echt wil dat niemand verloren zal gaan ... en dat elke knie zich zal buigen voor HEM.

  Het is als verdrinking en hebben we eindelijk onszelf vrij gegeven aan Gods genade in ons hebben en ontvangen.

  Ik geloof niet dat ik het echt begrijp de omvang van de glorie en van een dergelijke overgave .

  Ik hou nog steeds mijn adem in ... elke keer als ik denk dat ik iets moet doen, heb ik niet het vertrouwen om het te doen ...
  en totdat ik kan inademen door geloof ... het Woord van de Geest van Zijn eeuwige beloften laat ik mijn vlees gedachten sterven ...
  Mijn strijd zal er steeds tussen komen ... tussen Zijn volmaakte wil voor mijn leven en de levens van anderen.

  Dit is wat mij beroofd van de rust van de Heer.... en ik zal niet stil zijn, totdat ik sterf in mijzelf... totdat ik HEM volledig vertrouw ... in all onze dingen en in al onze wegen ... totdat ik alles overgeef

  deepcallstodeep.jpg (720×480) 

  Ademhaling is de kennis van Zijn onvoorwaardelijk liefde, vanwege het bloed van Golgotha ... en het is deze liefde die mijn zonden bedekt ... en mij geheiligd voor Hem brengt en mij gereed maakt door het geloof.

  Dit zal ons vrij zetten in de vrijheid als Zonen van God ... te wandelen in de Geest zonder veroordeling ... Om je comfortabel en vertrouwen te voelen in Zijn tegenwoordigheid ... niet gescheiden voelen door (zelf) veroordeling of afwijzing van ons leven

  Heer, duw mij in de diepste gedeelte van de zee,
  waar ik niets kan doen, dan alleen mijzelf volledig aan U over te geven ...
  dit vraag ik U in uw heilige en genadige, barmhartige naam
  IN JEZUS NAAM
  AMEN


   
  @Silvia
   
   
  Lees meer...


  Het lijden
  oneindige beproevingen
  Reizen door de woestijn
  Pijn, verlies en verdriet
  Johannes en Jacobus
  gezegende martelaars
  gingen door aan diep dal
  overschaduwd door de dood

  Je denkt
  lijden is van het kwaad
  Je begrijpt het niet
  Het liefst wil je eraan voor bij gaan
  Vrij zijn van kwellingen
  Heb vertrouwen in G'd
  in je wildernis
  Zoals Petrus
  liep op het water


  Yeshua zegt:
  Zie MIJ in uw lijden
  Voel MIJ in uw lijden
  Ken MIJ in uw lijden
  Weet dat IK kwam
  om voor jou te lijden
  Weet dat IK kwam
  om voor jou te sterven

  In uw lijden
  wees getransformeerd
  De graankorrel moet sterven
  om nieuw leven te geven
  Leer MIJ te vertrouwen
  in uw lijden.

  In al het lijden,
  vind MIJN vreugde
  in het leven

  Yeshua.
  de Weg, de Waarheid, het Leven


  @Silvia


  Johannes 12:23-27
  23 Maar Jezus antwoordde hun en zeide: De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen moet verheerlijkt worden. 24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. 25 Wie zijn leven liefheeft, maakt dat het verloren gaat, maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwigen leven. 26 Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren. 27 Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit deze ure! Maar hiertoe ben Ik in deze ure gekomen.
   
   
   
   
  @Silvia
   
   
  Lees meer...

  3-6.jpg (232×268)

  Luisteren in de stilte
  Zoeken in de stilte

  Elia was op zoek naar God
  Hij verlangde God te zien
  Hij verlangde van God te horen
  En God verhoorde zijn gebed

  Eerst trok er een grote zware storm aan hem voorbij
  De bomen waaiden om
  en de bergen begonnen te splijten
  Maar God was niet in die storm

  Toen kwam er een aardbeving
  De grond begon te beven
  maar zelfs daar was God niet in

  Toen kwam er een groot vuur
  alles vernietigend op de weg
  maar zelfs in het vuur was God niet

  maar als alle stormen voorbij zijn ...
  de grijze wolken aan de hemel schuiven weg
  een blauwe heldere hemel ...
  dan is daar die stilte
  een nieuwe stilte
  Gods stilte na de storm

  Gods stilte
  De stille zachte adem van een geliefde
  De stilte die raakt als een zachte bries
  Zoek God in de stilte
  Zoek God in de stilte van je Hart
  In de stilte om je heen
  Je zult Hem vinden
  Hij wacht op jou

  Na een storm
  komt de stilte
  De stilte
  een nieuwe morgen
  een blauwe stralende hemel
  een mooie nieuwe schitterende dag
  Je bent aangekomen
  bij God


  (1 Koningen 19 : 9 - 18)

  @Silvia


  Lees meer...

   

   

  De Vader weet dat er tijden zijn dat je je ontmoedigd voelt
  En hij weet waar je doorheen gaat.
  Het zijn deze tijden dat U moet weten , dat je niet alleen bent.
  Hij is dicht bij U en Hij heeft beloofd dat Hij U nooit zou verlaten.
  Hij wil dat U weet dat alls wat belangrijk voor U is ook belangrijk is voor Hem.
  Niets is te klein wat Zijn aandacht waard is.

  Hij wil je een nieuwe verfrissing geven in je relatie met Hem.
  Iets veel verder of groter dan je ooit van heb gedroomd.

  Dit is een plaats waar je veilig bent
  Een plaats van Vrede.
  Een plaats van Rust
  Een tijd van Verfrissing
  voor degenen die vermoeid en belast zijn.  Jesaja 28:12
  Dit is de rust, geeft de vermoeide rust, en dit is de verademing


  Reacties

   

  http://i49.tinypic.com/2ze9sty.jpg

  Haast u, mijn geliefde
  naar een geheime Plaats
  die u en IK
  als we samen zijn
  kunnen vinden

  Haast u, mijn geliefde
  Haast u, mijn geliefde

  Mijn liefde voor jou is
  dieper dan de oceaan,
  hoger dan de bergen

  Kom ga mee met MIJ ...
  de Eeuwige Liefde
  die altijd blijft

  Haast u, mijn geliefde
  Haast u, mijn geliefde

  Ik zal je brengen
  naar een plaats
  waar je geen spijt van zult hebben
  Laat mij je om armen
  Ik hou je vast

  Haast u, mijn geliefde
  Haast u, mijn geliefde

   

   

  Ik wil weggaan met U
  Mijn Geliefde

  Ik zal mij uitstrekken naar U
  U gehoorzamen
  en luisteren wat U zegt

  Ik zal mij uitstrekken naar U
  Hier ben ik, Heer

  Uw liefde is dieper dan de oceanen
  Uw liefde is hoger dan de bergen
  Het reikt veel verder
  dan de verste mijlen

  Kom mijn Geliefde
  Kom mijn Geliefde

  Ik ga met U mee
  naar Uw geheime plaats
  om samen met U te zijn

  Hier ben ik,
  Heer

  @Silvia
  4 Februari 2010
  om 13.30
  Reacties

   


   
  I see no argument in the Lord Jesus,
  I only see Him.
  Seeing Him, I am convinced,
  and no argument is necessary.
   
      LORD ..
  MY EYES
  ARE FIXED ON YOU


  Lees meer...


  Mijn Dochter,

  Ik stort Mijn vrede over je uit. Er zal vrede zijn over jouw leven, jouw huis, jouw Jeruzalem, je leefomgeving. Alles zal werkelijk de vrede van God in Zich dragen. Als je naar het beeld kijkt van het natuurlijke Israel en in het bijzonder naar Jeruzalem, dan weet je hoe dikwijls deze stad in het oude verbond werd aangevallen en zelfs verwoest. Jeruzalem de plaats waar de mens zich thuis zou moeten voelen, omdat het de stad van God is, maar het is daar dikwijls een strijdtoneel, een opeenstapeling van vijandschap. En tot op de huidige dag lijkt het maar niet te willen lukken om die vrede van Jeruzalem, waar zo dikwijls over gesproken wordt, te realiseren.

  Thuiskomen in je eigen huis, je eigen leefwereld eigen milieu, ach Mijn kind, je weet, de vijand heeft ook hier al huis gehouden. De muren werden omver gehaald, de vijand had vrij spel, hij kon werkelijk in- en uitgaan. En als ik jou dan neem als het centrum van je eigen leven, dan is jouw tempel ook verwoest geweest. Maar door Jezus Christus is de wederopbouw begonnen. De wederopbouw van jouw Jeruzalem en, hoe wonderlijk ook je eigen leven. Je zult het aan de lijve ondervinden. Want jouw lichaam is een tempel van God, Ik woon in jou. En vanuit die tempel zullen goede boodschappen uitgaan.

  Van daaruit zal genezing gaan plaats vinden, uit jouw hart dus. Zo roep, Ik jou op, om als een ware profetes, in je eigen Jeruzalem op te gaan staan en de vrijheid over je eigen huis uit te roepen en vrede voor elkeen die in jouw huis woont, en voor een ieder die jouw Jeruzalem betreedt.
  lk, de Here, wil inderdaad van jouw huis een welkom-thuis maken. Een welkom-thuis voor allen die van Mij zijn afgeweken, maar die door jou, vanuit die tempel, de boodschap zullen ontvangen, dat er naar hen wordt uitgekeken. Want het zal hen ter ore komen dat jij genezen bent. Het zal hen bereiken dat er een wonder in jouw huis is geschied. Zo ga Ik door tot we bereikt hebben wat we samen voor ogen hebben. Mij staat voor ogen jou gelukkig te maken.

  Jij bent gelukkig als al jouw dierbaren veilig thuis zijn Blijf daarom jezelf steeds het eerste en grootste gebod voorhouden: de Here uw God lief te hebben, en daaraan gekoppeld, je naaste gelijk jezelf. Want dan is het hele evangelie in jou volkomen.
   
  Lees meer...

  When I look into Your holiness When I gaze into Your loveliness When all things that surround become shadows In the light of You When I've found the joy of reaching Your heart When my will become enthroned in Your love When all things that suround become shadows In the light of You I worship You I worship You The reason I live is to worship You

  ABBA FATHER.. MAY I NEVER BE THE SAME AS I WAS YESTERDAY, MAY I CONTINUE TO GROW AND LEARN EVERYDAY AND LET THE HOLY SPIRIT TEACH ME, MAY I BE PLYABLE AND YOU O LORD SHAPE ME AND MOLD ME AS TO HOW YOU WANTS ME TO BE, NOT THE WAY THE WORLD WANTS ME. I AM THE CLAY, YOU ARE THE POTTER I TRULY WANT MY HEART TO BE LIKE YOURS O LORD. LORD YOU ARE MY EVERYTHING! KEEP YOURSELF WRAPPED AROUND ME TIGHT FATHER GOD AND NEVER LEAVE ME, I GIVE YOU PERMISSION TO GO IN EVERY ROOM OF MY HOUSE (MY BODY, HEART AND MIND) AND CLEAN IN YOUR LOVING WAY MY SWEET LORD, SO THAT I NEVER REMAIN SAME, SO THAT I AM LESS OF ME AND MORE OF YOU. I THANK YOU FOR EVERY NEW THING YOU ARE DOING IN MY LIFE THAT I SEE AND THAT I DON'T SEE.... ANOINTING! SIGNS AND WONDERS! HEALINGS! GREAT AND MIGHTY THINGS COMING THAT WILL BLOW MY MIND. I AM GOING TO GRAB IT, BELIEVE IT, STAND IN IT! IN JESUS (YESHUA'S) NAME. AMEN AND AMEN..

  MusicPlaylistRingtones Create a playlist at MixPod.com

  Lees meer...

   

   

   

  Bloei op en groei ...
  waar ik je nu heb geplant
  Hoorde ik een zachte stem zeggen

  Maar Heer, protesteerde ik
  Het lijkt wel hoe ouder ik word
  dat er niets van de grond komt

  Dat maakt geen verschil
  zei de zachter stem
  Iedereen heeft een plaatje in het leven

  Groot of klein
  Jong of oud
  Ik heb het geplant

  Maar Heer,
  ik voel mij zwak en gefrustreerd
  Wie zal naar mij luisteren?

  Ik wil doen wat ik kan
  maar ik heb moeite
  met het horen en luisteren
  naar Uw stem?

  O, mijn lief kind
  Je bent speciaal
  Al mijn kinderen
  die Ik heb geroepen
  zijn speciaal

  Je heb een diep
  en bewogen liefde
  dat anderen bemoedigt
  van dag tot dag

  Geloof Mij, lief kind
  Ik weet wat Ik hier zeg

  Nu ... geen tegenspraak meer
  luister naar Mij
  in wat Ik zeg

  Ik opende mijn bijbel
  en was verbaasd wat ik las
  Door het lezen van Zijn woord
  realiseerde ik mij
  van mijn eigen nood

  Ik hunkerde alleen
  naar het plezier van het leven
  en het voeden van mijn eigen ziel

  Maar die zachte stem zei:
  dat is niet Zijn doel
  of Zijn Bestemming

  Door gewoon
  nederig en liefdevol dienen
  dan zal Hij mijn hemels huis bouwen
  waar ik voor eeuwig wonen zal

  "Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld."
  "Mijn koninkrijk is bij U ... binnen in U"
  Het is binnen uw bereik

  Vandaag vond ik deze kleine gave
  Ik begon mij te realiseren
  hoe waar dit is

  Daarom
  bloei en groei
  waar God je geplant heeft

  Hij zal zegenen
  en Hij zal altijd met jou zijn


  @Silvia
  Reacties

  2-3.jpg (204×283)
   
  Voelt U zich somber en te neergeslagen
  Hoop op God
  Wanneer U zich mislukt voelt
  Hoop op God
  Wanneer bemoediging uitblijf
  Hoop op God
  Wanneer alles mislukt
  Hoop op God

  Heer, U bent mijn hoop
  Heer, U bent mij toekomst
  Heer, U bent mijn kracht
  Heer, U bent alles voor mij

  Blijf sterk in de Heer
  Volhard tot het einde
  Vecht de goede strijd
  Eindig de wedloop
  Wees geen verliezer
  Blijf rennen tot het einde
  Door Jezus Christus is het mogelijk
  die jou kracht geeft

  Echt geloof blijft vragen
  Echt geloof blijft zoeken
  Echt geloof blijft aan kloppen
  Echt geloof geeft het nooit op
  Echt geloof houdt vast aan Gods beloftes
  Echt geloof zet door ondanks alle moeilijkheden
  Echt geloof overwint alle twijfels en ongeloof
  Echt geloof is niet door kracht, noch door geweld
  Echt geloof Verkrijgt beloftes

  Heer, ik verlang naar meer van U
  Heer, ik verlang te zijn als U
  Reinig mijn met uw kostbaar bloed van dit sterfelijk vlees
  Dat ik een weerspiegeling zal zijn
  meer en meer van U
  Heer, laat de geur van Christus
  uw parfum stromen door mij

  @Silvia
   

  Lees meer...
   
  Witte Rozen
   
   
  Lieve Schoonmoeder
   
  Als jij je laatste pijn moedig hebt verbeten
  't verkrampt gelaat weer glad wordt en sereen
  en ik die met de moed der wanhoop nog heb gebeden
  nu een lege kamer verlaat in snikken en geween.
   
  Als mijn woorden niet meer tot je spreken
  het teder aanraken je niet meer ontroert
  sinds alle aardse verbondenheid werd verleden
  terwijl je in het land door de Heiland wordt begroet
   
  en terwijl engelen je door het paradijs gaan dragen
  kleppen over de aarde de klokken van je dood...
  is mijn hart overstelpt met verdriet en vragen
  ligt alles wat ik voor ons gepland had overhoop.
   
  De aarde zal je laatste pijn voorgoed bedekken
  die met een vloed van mijn tranen werd overspoeld.
  En waar en wanneer zal de Heer je wekken
  en komen wij langs dezelfde weg elkaar weer tegemoet?

  Greta Casier
   
   

  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl