Deep calls to Deep
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Reactie
  VADER, LAAT MIJN HART ALTIJD OPEN VOOR U ZIJN 
  LAAT MIJ ALTIJD OPEN EN EERLIJK MET U ZIJN
  MAAR NIET ALLEEN VANWEGE
  OM TRANSPARANT TE ZIJN

  LAAT MIJ ZIJN
  DE SCHIJNWERPER VAN UW WOORD
  ZODAT IK AL MIJN VERDEDIGINGEN
  AF BREEK
  ZOWEL IN MIJN GEEST ALS IN MIJN HART

  EN VERVANG MIJN VERKEERDE ZONDIGE GEVOELENS EN GEDACHTEN
  MET DE REINHEID, ZUIVERHEID, HEILIGHEID
  DOOR U GEEST

  EN LAAT HET ZWAARD DES GEESTES
  UW WOORD DE BASIS ZIJN VAN HET GELOOF
  WANT UW WOORD IS LEVEND EN KRACHTIG
  SCHERPSNIJDEND DAN ENIG TWEESNIJDEND ZWAARD
  LAAT HET ZWAARD SNEL KOMEN EN VERDELEN
  .... ALLES VERDELEN ....
  DAT TERECHT EN RECHTVAARDIG IS

  EN LAAT UW GLORIE
  DIE IK ZIE GESPIEGELD
  IN HET LICHT VAN UW WOORD
  GLORIEUS ZIJN

  HEER, VERANDER MIJ NAAR UW BEELD  Lees meer...


  livingWaterfalls.gif (160×134)

  Soms heb ik het gevoel alsof ik de enige ben die beproefd word ...
  in mij wil om Christus te vertrouwen ...
  in toewijding en in alles wat ik doe.

  Ik voel mij de meeste tijd verdoofd ... maar een ding ben ik zeker ...
  in al mijn moeite om te helpen ... maakt een verschil ... mijn angst en twijfel heeft mij naar de plaats gebracht van ... "NAAR ZIJN BARMHARTIGE GENADE"

  HIJ ziet mijn hart, geest en ziel ... ik heb zelf geen vertrouwen in mijn "eigen ik" ... Wat wil ik van HEM? ... Wat verwacht ik van HEM? ...

  HIJ heeft zichzelf reeds gegeven ... HIJ staat met zijn armen wijd open ... en ergens sta ik er verlamd bij ... en kan niet een stap nemen richting HEM ...
  Ik kan het slechts uitschreeuwen ...
  Here God, Heer HELP MIJ DIT TE BEGRIJPEN


  deep.jpg (304×228)

  Via dit plaatje kwam ik achter het antwoord:
  WAT HIJ BEDOELT MET TOTALE OVERGAVE

  Het is het loslaten van alles wat betrekking heeft op onze eigen wil en denken
  Het is de volledige en absolute vertrouwen in zijn wil en weg
  Het is de overgave van onszelf ... de vrijheid om onszelf te zijn ... wetende dat we geliefd zijn ... echt geliefd, net als de levens van al degenen die we liefhebben en koesteren in het geloof ... Geloven dat de Heer werkelijk de Auteur en Voleinder van het geloof is .. dat Hij echt wil dat niemand verloren zal gaan ... en dat elke knie zich zal buigen voor HEM.

  Het is als verdrinking en hebben we eindelijk onszelf vrij gegeven aan Gods genade in ons hebben en ontvangen.

  Ik geloof niet dat ik het echt begrijp de omvang van de glorie en van een dergelijke overgave .

  Ik hou nog steeds mijn adem in ... elke keer als ik denk dat ik iets moet doen, heb ik niet het vertrouwen om het te doen ...
  en totdat ik kan inademen door geloof ... het Woord van de Geest van Zijn eeuwige beloften laat ik mijn vlees gedachten sterven ...
  Mijn strijd zal er steeds tussen komen ... tussen Zijn volmaakte wil voor mijn leven en de levens van anderen.

  Dit is wat mij beroofd van de rust van de Heer.... en ik zal niet stil zijn, totdat ik sterf in mijzelf... totdat ik HEM volledig vertrouw ... in all onze dingen en in al onze wegen ... totdat ik alles overgeef

  deepcallstodeep.jpg (720×480) 

  Ademhaling is de kennis van Zijn onvoorwaardelijk liefde, vanwege het bloed van Golgotha ... en het is deze liefde die mijn zonden bedekt ... en mij geheiligd voor Hem brengt en mij gereed maakt door het geloof.

  Dit zal ons vrij zetten in de vrijheid als Zonen van God ... te wandelen in de Geest zonder veroordeling ... Om je comfortabel en vertrouwen te voelen in Zijn tegenwoordigheid ... niet gescheiden voelen door (zelf) veroordeling of afwijzing van ons leven

  Heer, duw mij in de diepste gedeelte van de zee,
  waar ik niets kan doen, dan alleen mijzelf volledig aan U over te geven ...
  dit vraag ik U in uw heilige en genadige, barmhartige naam
  IN JEZUS NAAM
  AMEN


   
  @Silvia
   
   
  Lees meer...

   
  Ik open mijn hart voor U, Heer
  en laat uw vrede mijn hele wezen vullen
  In uw aanwezigheid ben ik rustig, zelfverzekerd en sterk
  Ik ontspan mij in uw liefdevolle zorg
  En geef al mijn zorgen over aan U
  Wetende dat U mij vasthoud en ondersteun in alles wat ik doe
  Zoals ik mijn hart en geest richt op U, Heer
  Voel ik mij rustig en veilig
  en hoe uw rust mijn hele wezen over neemt
  Bij U Mijn geliefde Heer,
  laat ik al het gevoel van onrust los
  In de vertroosting van uw aanwezigheid
  ben ik tevreden en rustig
  Heer, uw aanwezigheid kalmeert mij
  U stilt de storm om mij heen
  wanneer ik kom in het centrum van uw tegenwoordigheid
  Ik laat los elke bezorgdheid
  en ik ontspan in de veiligheid van uw liefde
   
  Dank U, Heer
  AMEN
   
   
  @Silvia
   

  Lees meer...

  2-1.gif (365×102)

  2 Kronieken 7:14
  14 en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.

  Hosea 5:15
  15 Ik zal wegnemen, zonder dat iemand redden kan. Ik zal heengaan, Ik wil wederkeren naar mijn plaats, totdat zij zich schuldig gevoelen en mijn aangezicht zoeken; wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien.

  Psalmen 27:8
  8 Van Uwentwege zegt mijn hart: Zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, HERE.

  rosewomen.jpg (604×462)
   
   
  Vader, ik kom voor uw troon van genade
  en ik wil U danken en prijzen
  Hoe goed is het om U te zoeken
  en dat ik mag komen voor U zoals ik ben
  en te weten dat U van mij Houdt.
  Zoals ik kom en luister,
  Heer, spreek tot mijn hart
  want ik weet dat U alleen een goed werk in mij kan doen.
  Heer, U alleen kent mij zorgen en probelemen,
  maar ik weet en geloof:
  dat U zal in al mijn behoeften naar Uw rijkdom heerlijk voorzien,
  in Jezus naam
  AMEN
   
  2-1.gif (365×102)


  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl