Deep calls to Deep
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Reactie

   


   
  I see no argument in the Lord Jesus,
  I only see Him.
  Seeing Him, I am convinced,
  and no argument is necessary.
   
      LORD ..
  MY EYES
  ARE FIXED ON YOU


  Lees meer...

  3-6.jpg (232×268)

  Luisteren in de stilte
  Zoeken in de stilte

  Elia was op zoek naar God
  Hij verlangde God te zien
  Hij verlangde van God te horen
  En God verhoorde zijn gebed

  Eerst trok er een grote zware storm aan hem voorbij
  De bomen waaiden om
  en de bergen begonnen te splijten
  Maar God was niet in die storm

  Toen kwam er een aardbeving
  De grond begon te beven
  maar zelfs daar was God niet in

  Toen kwam er een groot vuur
  alles vernietigend op de weg
  maar zelfs in het vuur was God niet

  maar als alle stormen voorbij zijn ...
  de grijze wolken aan de hemel schuiven weg
  een blauwe heldere hemel ...
  dan is daar die stilte
  een nieuwe stilte
  Gods stilte na de storm

  Gods stilte
  De stille zachte adem van een geliefde
  De stilte die raakt als een zachte bries
  Zoek God in de stilte
  Zoek God in de stilte van je Hart
  In de stilte om je heen
  Je zult Hem vinden
  Hij wacht op jou

  Na een storm
  komt de stilte
  De stilte
  een nieuwe morgen
  een blauwe stralende hemel
  een mooie nieuwe schitterende dag
  Je bent aangekomen
  bij God


  (1 Koningen 19 : 9 - 18)

  @Silvia


  Lees meer...
  http://i38.tinypic.com/2lsz1p3.jpg

  Het is goed om iedere dag hoopvolle opbouwende en bemoedigende woorden over jezelf uit te spreken. Anders ga je gemakkelijk mee met de negativiteit van de wereld.  Er lijkt steeds meer negativiteit te ontstaan. Mensen praten lelijk tegen en over elkaar.
  Maar ieder mens is mooi en uniek, want God heeft hem of haar naar Zijn gelijkenis geschapen. Zie jezelf zoals als God over jou denkt.
   
   
  Ik heb jullie geluk voor ogen,
  niet jullie ongeluk;
  Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven.
  Jeremia 29:11
   

  http://i39.tinypic.com/b98xoi.jpg   
  Ik ben die Ik ben. Ex. 3:14


  IK BEN is alles
  IK BEN is in de wereld
  IK BEN is   in het hele unviersum
  IK BEN is Degene die alles bedacht en gemaakt heeft
  IK BEN houdt alles in stand

  IK BEN is onverandelijk
  IK BEN heeft in alles het laatste woord
  HIJ is het begin, HIJ is het einde

  HIJ was er
  HIJ is er
  HIJ zal er altijd zijn
   

  http://i39.tinypic.com/b98xoi.jpg   
  Ik ben wat ik ben vanwege God en niet van mijzelf
  Ik Ben is Degene die bepaalt mij lot
  Ik Ben kende mij voordat ik werd geboren
  Ik Ben vernieuwt voor elke nieuwe dag van mijn leven
   
  IK BEN is de Vader, de Shepper van de mensen
  Het is HIJ die mij vormd en kneed
  Het is HIJ die mij zocht, totdat ik HEM vond
   
  Het is HIJ die helpt mijn te begrijepn
  en voorziet van geloof, zodat ik ZIJN plan accepteer
  ZIJN plan waardoor mijn zonden zijn vergeven
  en waar het nieuwe leven begint
   
  Ik ben niets uit mijzelf, ik behoor HEM TOE
  Ik kan niets goed doen, als ik sta op mijzelf
  Maar ik geef mijzelf volledig over aan "IK BEN"
  Ik word een deel van ZIJN groot plan
  Ik ben maar een instrumen, die IK BEN wil gebruiken

  Ik mag komen tot HEM
  in alle eenvoud
  Ik mag komen bij
  "IK  BEN"

  http://i39.tinypic.com/b98xoi.jpg   
   
  @Silvia
   
   

  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl