Deep calls to Deep
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Reactie


  Ik verlang te zijn
  als een boom
  geplant
  aan water stromen
   
  Ik verlang te zijn
  als een boom
  geplant door de stroom
  van Levend Water
   
  Ik wil standvastig zijn
  omwankelbaar zijn
  De grond moet diep zijn zodat
  de wortels van de planten
  bij het water kunnen
   
  Ik wil standvastig zijn
  onwakelbaar zijn
  geworteld zijn
  diep in U
   
  @Silvia
   
   
  Lees meer...
  Collage_Deep_Water-1.jpg (401×401)

  Als ik kijk naar U
  dan ben ik in uw eeuwige liefde verloren
  Rustend en Veilig
  als ik hoor uw zachte stem
  Het kloppen van uw hart
  trekt mij dichter tot U
  Dit koester ik het meeste
  Uw omhelzing

  Van aangezicht tot aangezicht
  heb ik eindelijk Mijn Hoop gevonden
  Mijn ogen zijn gericht op U, Yeshua
  Op U en U alleen
  Dichter bij U, dan ik ooit tevoren ben geweest
  Mijn ogen zijn op U gericht, op U alleen

  Op deze geheime plaats, hier in de stilte
  Heb ik gevonden, meer dan ik zelf ooit dacht
  Heilig en zo puur
  dit alles wat ik ooit verlangde
   
  Ik heb gewacht en gewacht
  om deze tijd hier met U, zo dicht bij U te zijn
  Uw tegenwoordigheid zal ik koesteren
  In u armen, zo heel dicht bij U

  Van aangezicht tot aangezicht
  heb ik eindelijk Mijn Hoop gevonden
  Mijn ogen zijn gericht op U, Yeshua
  Op U en U alleen
  Dichter bij U, dan ik ooit tevoren ben geweest
  Mijn ogen zijn op U gericht, op U alleen

  Neem mijn hart en ziel mee,
  naar deze liefelijke Plaats
  Neem mijn hart en ziel mee,
  naar uw woonplaats

  Van aangezicht tot aangezicht
  heb ik eindelijk Mijn Hoop gevonden
  Mijn ogen zijn gericht op U, Heer Jezus
  Op U en U alleen
  Dichter bij U, dan ik ooit tevoren ben geweest
  Mijn ogen zijn op U gericht, op U alleen

  @Silvia
   
  Lees meer...

  Deep calls out to deep in the roar of Your waterfalls;
  All Your waves and breakers have swept over me. Ps.42/7
   
  The waters saw You , O God, the waters saw You and writhed;
  The very depths were convulsed.
  The clouds poured down water, the skies resounded with thunder;
  Your arrows flashed back and forth.
   
  Your Thunder was heard in the whirlwind,
  Your Lightning lit up the world; the earth trembled and quaked.
  Your path led through the sea, Your way through the mighty waters,
  though Your footprints were not seen. Ps.77/16-19
   
  I surrender to Your Depths Jesus.

  deep_calls_to_deep_Psalm_42_7.jpg (758×594)
   


  Lees meer...
   
   
   
   
   
  Mijn ziel buigt zich neder in mij
  Watervloed roept tot watervloed bij het gebruis uwer stromen;
  al uw baren en golven slaan over mij heen.
  Des daags zal de HERE zijn goedertierenheid gebieden,
  en des nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God mijns levens.
  Ik wil tot God, mijn rots, zeggen: .....
   
  VERGEET MIJ NIIET WANNEER MIJ HART BEDRUKT IS
  EN MIJN ZIEL ONRUSTIG IS ...
  UW BENT MIJ ENIG HOOP EN GENEZING ...
  HEER, WILT U KOMEN, EN ZWIJG NIET ...
  LAAT UW HEILIG VERTEREND VUUR KOMEN EN VERTEER HET KAF IN MIJ ... DAT IK U MAG ONTMOETEN MIJ GELIEFDE IN UW TEGENWOORDIGHEID ... LAAT DIT ZIJN EEN OFFER VAN EEN GEBROKEN GEEST
  EN EEN GEBROKEN EN BEROUWVOL HART ...
  EEN BRANDEND OFFER OP UW ALTAAR
   
  http://i49.tinypic.com/155mn15.jpg 

   

   

  Lees meer...
  De roep van Diepte naar Diepte
  Een gevoel van enthousiasme
  Een gevoel dat je niet
  met woorden kunt beschrijven
   
  Ik hoor een nieuw lied
  dat mijn geest aanraakt
  Roept tot mij
  om dieper met U te gaan
   
  De dorst en de honger in mijn ziel
  verlangende om U te ontmoeten
  U trek mij naar U toe
  met liefde
  Als golven van de zee
  Als het gebulder van een waterval
  Trekt U mij naar U toe
   
  Ik weet: U bent het
  Ik roept het uit
   
  Heer, geef mij olie voor mij wonden
  Heer, geef mij nieuwe wijn voor mijn hart
  Heer, geef mij nieuwe kracht voor vandaag
  En ik zal staande blijven
  en niet vallen.
  Heer, geef mij zalf voor mijn ogen
  opdat ik U zie
  Vul mijn hart met Uw liefde
  Meer en meer
   
  Ik zal rennen
  Ik zal rennen
  Zoals een paard
  zal ik rennen
  naar U toe
  in uw armen
   
  @Silvia
   
   
  http://i35.tinypic.com/esu4iq.jpg

   
  Weet dat het diepe hart van God er naar verlangt het diepe hart van elke persoon aan te raken en en wil ieder persoonlijk brengen tot de reddende kennis van genade.
   
  De ogen die op God gericht zijn en Hem zoeken zullen geopend worden, en Hem kennen in de Diepte die roept naar Diepte.
  Zoals vele mensen in deze dagen die Hoop nodig hebben om verder te gaan.
   
  Kom en neem deel aan wat Hij gratis verkrijgbaar heeft gemaakt aan hen die Hem zoeken om Hem te kennen en gezegend zullen worden in de dagen die komen.
   
  Gebed van overgave

  Heer, open mijn oren voor uw roeping
  Laat mijn aandacht gericht naar U
  Open mijn ogen om uw aanwezigheid te zien
  Maak mij bewust van U
  Open mijn hart voor uw liefde
  Ik geef mij over in uw handen,
  zonder reserves
  maar met grenzeloos vertrouwen
  Maak mij gereed voor alles
  Ik accepteer alles
  Ik verwelkom alles
  Heer, hier ben ik
  Zend mij

  livingwaterpromisedland1.gif (240×320)


  @Silvia
   

  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl