Deep calls to Deep
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Reactie

   

   

   

  Bloei op en groei ...
  waar ik je nu heb geplant
  Hoorde ik een zachte stem zeggen

  Maar Heer, protesteerde ik
  Het lijkt wel hoe ouder ik word
  dat er niets van de grond komt

  Dat maakt geen verschil
  zei de zachter stem
  Iedereen heeft een plaatje in het leven

  Groot of klein
  Jong of oud
  Ik heb het geplant

  Maar Heer,
  ik voel mij zwak en gefrustreerd
  Wie zal naar mij luisteren?

  Ik wil doen wat ik kan
  maar ik heb moeite
  met het horen en luisteren
  naar Uw stem?

  O, mijn lief kind
  Je bent speciaal
  Al mijn kinderen
  die Ik heb geroepen
  zijn speciaal

  Je heb een diep
  en bewogen liefde
  dat anderen bemoedigt
  van dag tot dag

  Geloof Mij, lief kind
  Ik weet wat Ik hier zeg

  Nu ... geen tegenspraak meer
  luister naar Mij
  in wat Ik zeg

  Ik opende mijn bijbel
  en was verbaasd wat ik las
  Door het lezen van Zijn woord
  realiseerde ik mij
  van mijn eigen nood

  Ik hunkerde alleen
  naar het plezier van het leven
  en het voeden van mijn eigen ziel

  Maar die zachte stem zei:
  dat is niet Zijn doel
  of Zijn Bestemming

  Door gewoon
  nederig en liefdevol dienen
  dan zal Hij mijn hemels huis bouwen
  waar ik voor eeuwig wonen zal

  "Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld."
  "Mijn koninkrijk is bij U ... binnen in U"
  Het is binnen uw bereik

  Vandaag vond ik deze kleine gave
  Ik begon mij te realiseren
  hoe waar dit is

  Daarom
  bloei en groei
  waar God je geplant heeft

  Hij zal zegenen
  en Hij zal altijd met jou zijn


  @Silvia
  Reacties

   
   
  God ontmoeten in de tempel van ons innerlijk,
  in de tempel van ons hart.

  http://i33.tinypic.com/2hzjrd0.jpg
   
   
  Ik zag een tempel
  Ik wandelde erin
  zoekende naar de waarheid
  De muren waren groot en sterk
  vakkundig gegraveerd met goud en zilver,
  en kostbare juwelen en robijnen
  en gedachtens van mensen 
  die alles achter lieten wat ze hadden om andere te omhelzen
   
  De mensen in de tempel waren vriendelijk en bereid te helpen
  en wijsheid te leren vanuit de diepte van hun hart.
  De gewaden die ze droegen waren paars linnen, schoon, zonder vlek of een rimpel,
  Ik hoorde gezangen afkomstig uit de kamers van de tempel,
  waar mensen zich hadden verzameld om God te aanbidden.
  Ze zongen als een, in de vreemde taal,
  ze zongen in tongen.
   
   
  http://i39.tinypic.com/166dt0y.jpg
   
   
  Ik had zoveel aan mijn hoofd,
  want ik liep in de wereld zoekende,
  op zoek naar de waarheid in vele andere tempels,
  Ik zocht te vinden naar ware vrede en liefde,
  had pijn van binnen want elke keer hoopte ik te genezen van alle pijn,
  Ik wandelde nog steeds zonder vrede, zonder genezing
  zonder wat mijn hart begeerde.


  De mensen van de wereld spraken als een
  Ze begreepten elkaar perfect en hadden zo veel gemeen met elkaar
  maar ook al waren ze allemaal om mij heen
  ze voelden zich gekwetst, leeg en alleen.
   
  De tongen die ze spraken ware onbekend voor mij
  De liederen die ze zongen gave mij geen voldoening aan mij dorstige ziel die huilde
  Ze kwamen, leefden en stierven en werden vergeten
  Al de mensen die naar hun tempel gingen om vreemde goden te aanbidden gemaakt van steen.
  Ze hadden zoveel gemeen en ze zochten naar een god om te aanbidden en naar het eeuwig leven.
  Het leven dat gewoon weg glipte van hen voor altijd als ze zwijgend terugkerend naar het stof.

   
  Ik stond in de tempel waar ik binnen in liep
  en ik opende mijn mond
  Kijkend uit het raampje van de tempel,
  de hemel was bedekt grijs, zwaar en donker.
  Moe van de leugens die ze hadden gehoord
  en wrede oorlogen die ze hadden gezien
   
  Ik had nog niet gesproken,
  omdat de  mensen die er van hielden om de goden te aanbidden die ze hadden gemaakt met hun eigen handen,
  die hadden nog nooit het aangezicht gezochtvan HEM,
  die alle goede dingen geeft van Boven.
  Degene die al het goede geeft
  en wil dat de mensen Hem kennen.
  En HEM aanbidden in geest en in Waarheid als Hij komt om hen de Zijn te maken voor eeuwig
  en zij en Hij en zij zijn een.
   
   
   
   Oh Heer, Mijn God en Vader
  Groot verdriet en grote zorgen vullen mijn hart
  Tranen rolden over mijn gezicht
  Hoe groot is de pijn in U hart, o Heer?
  Hoe groot is U verdriet?
  Als U kijkt naar de gezichten van de mannen en vrouwen die U geschapen heeft
   
  Ze aanbidden goden gemaakt door hun eigen handen
  Ze aanbidden idolen die geen plaats hebben in de hemel
  Geen liefde, om liefde te geven
  Geen vrede, geen waarheid, geen gerechtigheid
  Geen troon om op te zitten
  Geen  eeuwig leven om te geven
   
  Ik ben in vele tempels geweest
  Ik heb vele vreemde goden aanbiden
  Ik las vele woorden van stervelingen die mijn niets voorzagen en mij geen vrede, liefde en leven gaven.
   


  Toen stond ik in de tempel waar ik in liep
  en ik wist dat het de tempel was van de wereld
  waar mensen gingen aanbidden
  en elk van hen aanbad een vreemde god.
  Ze hadden zoveel gemeen met elkaar.
  Ze zochten naar een god om te aanbidden
  en naar het eeuwige leven.
  Stof bedekte de gouden woorden
  Gegraveerde muren van grote bedrog
  Woorden gesproken van mensen
  van oude tijden
  door mensen die U niet kenden,
  omdat ze nooit keken naar de troon van God.


   

   
  Om Christus te zien zitten in Zijn glorie,
  met alle macht gegeven in Zijn handen
  en degene die U stuurde in Uw naam,
  gekleed met de waarheid,
  werden uit Uw glanzende tempel geworpen,
  sommige werden gestenigd,
  sommigen werden gekruisigd,
  maar ze stierven niet,
  degenen die U stuurden,
  mijn Heilige Vader,
  want wie kan de Christus in hen doden?
   


  Zij leven voor altijd in U, zoals Uw wijsheid,
  licht en waarheid glorieus regeert in hen.


  Ik en Mijn Vader zijn een!
  Ik en U bent een.
  Groot is mijn verdriet
  waar de dood heerst in de harten van de mensen,
  want ze kijken niet door Uw ogen,
  Evenmin horen ze zoals hun geleerd is,
  ze zien door hun vleselijk ogen,
  en ze geloven met een hart van steen
   

   
  O God, mijn Vader en Vriend
  Een verlangen heb ik voor deze dag
  Zend uw brandend vuur van boven
  en verteer de twijdels, de hardheid van hun hart.
  Trek ze tot U, voordat ze terug keren,
  zoals vele andere naar het stof gaan.
  Red hen Vader,
  zodat ik mij zal verheugen in uw heil,
  ziende de doden opstaan uit hun graf
   

   
  U bent alles voor mij
  Ik ben van U,
  U bent van mij
  Ik heb U
  en er is niets anders wat ik nodgi heb

   
  Laat ze tot U komen en toe treden in Uw rust,
  zodat ze vrede zullen hebben
  Laat ze Uw liefde ervaren,
  zodat ze  vooraltijd genezen zullen zijn.
   


  Ik sta in de grote tempel van de mensen in wereld
  Ik loop er elke dag in, mijn God en Heer
  maar de muren zijn voor mij te klein om mij te onderdrukken,

  want in mij is een veel grotere tempel,
  waar ik U aanbid,
  mijn Koning, mijn Heer en God
  De tempel die ik werkelijk ben heeft geen muren
  heeft geen verzegeling,
  heeft geen einden.
  Het is groter dan de eeuwigheid zelf
  en meer krachtiger
  dan de religie van mensen

   
   
  Gezegend ben ik door U o Heer, Gods glorie
  geëerd door U o Koning der koningen
  geliefd door U voor eeuwig
  leven voor in eeuwigheid
   

  U kwam in mijn leven mijn Heiland en Heer
  U redde mij uit de duisternis van de wereld
  U vernietigde elke twijfel
  En uw Waarheid zette mij vrij

   
  De dag van mij redding
  De grote dag van U, Heer
  U kwam en bezocht mij in dromen en visioenen
  U kwam in mij wonen
  en maakte mij de uwe voor eeuwig
  U rechtvaardigde mij, door uw bloed dat u gaf
   
  Ik ben wie U wil dat ik zou zijn
  Ik ben de weerspiegeling van uw liefde
  Ik ben een deel van U
  Heer, U bent onbeschrijvelijk
  U bent Groot, Almachtig groot
  U bent de alles hoogste Heer,
  er is niemand op deze aarde gelijk aan U
   

   
  Mijn tranen,
  zijn tranen van vreugde
  omdat ik U mag kennen, meer en meer

  maar ze zijn ook vervlochten van verdriet
  want vele mensen blijven houden van hun leven zoals ze zijn
  en ze keren terug naar het stof,
  omdat ze kiezen voor de duisternis


   

  Voor uw Licht, o Heer
  wil ik alles ...
  wil ik alles geven
  U bent het Licht der wereld
  Ik heb U
  U bent heteeuwig leven
   

   
  Voor hen die ore heeft, die hore
  Voor hen die ogen heeft,  laten ze door Gods ogen zien


  Heilige Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen
  Ik sta in waarheid en liefde in U
  Als vrede mijn hoofd voor eeuwig kroont
  en uw wijsheid en rechtvaardigheid regeert in uw tempel
   

  U kwam om mij te zegenen,
  mijn lievevolle Vader en Heiland
  Here der Here, Koning der Koningen
  Ik zal mijn tranen sturen als regen
  maar mijn tranen zijn onuitgesproken woorden
  U alleen kunt het begrijpen
  Mijn Heer, mijn God, mijn Vader
  en mijn beste vriend voor altijd
  AMEN
   
   
  http://i39.tinypic.com/166dt0y.jpg

  Zijn lof vult de tempel
  Zijn vrede mijn hart
  Zijn kracht en Zijn glorie
  Hebben elk probleem ontward
  De Naam aller namen
  Bracht mij vrijheid van zin
  Nu vult lofprijs mijn tempel
  En Zijn Geest woont binnenin!
   
   
  http://i39.tinypic.com/166dt0y.jpg 


   

  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl