Deep calls to Deep
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Reactie
    
   
  womenpray-1.jpg (185×250)
   
  Bidden, betekent overgave
  Bidden, betekent rusten in uw tegenwoordigheid
  waar U al de antwoorden heeft die ik nodg heb
   
  Bidden betekent stil zijn op zijn tijd
  en luisteren naar de stilte in mij hart
  Levende communicatie  met mij ziel en geest
  Een levende relatie met mijn Eeuwige Vader
  De Gene die mij waardig acht
   
  Bidden betekent U zoeken zelfs als ik slaap
  Op zijn tijd hoor ik een nieuw lied in mijn hart
  Op zijn tijd hoor ik woorden die ik spreek of schrijf
  Woorden van psalmen liefdesliederen over U

  Bidden is al voedsel en water voor de ziel
  Altijd zoekend naar uw rust
  De ziel  van de mens waar U zo van houdt
  Daarom gaf U Uw leven, U gaf uzelf tot in de dood
  U werd afgewezen, bespuugd, bespot en gekruist
  Hij werd geslagen,  maar U bleef zwijgen
  U opende niet uw mond,
  geen enkel lelijk woord kwam er uit
   
  http://i33.tinypic.com/154c4cl.jpg
   
  Oh, Lieve Vader
  Hoe goed bent U voor ons
  Zo genadig, barmhartig en liefdevol
  Tot U bidden is als de hemel omhelzen
  Het is als mijn hart naar U vliegt naar een verre plaats
  Vliegen op de vleugels van uw glorie
  de schuilplaats des Allerhoogste
  naar uw toevlucht, naar uw vesting
  waar U mijn onderwijst en leert
  aangaande uw woord
  van liefde, barmhartigheid en leven
   
  Ik Verlang om bij U te komen
  te bidden, dag en nacht
  Ik luister naar de mysterie van Uw Koninkrijk
  Ik wil stil zijn en luisteren naar uw lieflijke stem
  Mijn geest komt bij U tot rust
  Uw vrede dat  mij overtuigd
  dat elke woord dat U spreek waarheid is
  Daarom hoeveel vervolging of valse  beschuldigingen
  ik heb in mijn leven
  Uw tegenwoordigeheid zal ik nooit verlaten
  U de tempel van uw glorie en heerlijkheid
   
  U, heilige en rechtvaardige Vader
  Ik verwelkom uw liefd
  die zo rein en puur is
  Er is geen andere liefde

  Vader, ik hef mijn handen op naar u
  en ik geef mijzelf over aan U
  Wijd uitgespreid, open ik mijn armen
  zoals de vleugels van een duif
  Ik geef mij over aan Uw Heilige geest
  zodat U mijn kunt brengen naar
  de plaats van stilte
  de plaats van intimiteit
   
  Heer, U draagt mij en ik maak mij geen zorgen
  wat ik moet zeggen of wat ik moet doen
  Ik rust gewoon in U, wachtend op U
  Doe uw wil en werk door een gebroken vat
  die u van te voren heeft voorbereid
  ter eer en glorie voor u
   
  Ik kan mijzelf over aan U geven
  en U gehoorzamen
  want het is niet meer ik die nog leeft
  maar het is Christus die in mij leeft
  U roep mij bij mij naam
  U zei: ik ben van U
   
  Uw juk is zacht en  en uw last is licht
  Elke dag vlieg ik op vleugels van uw glorie
  rustend, vredig in U
  als een klein kind mag ik komen bij U
   
  Eindelijk, ben ik in die rust gekomen
  Eindelijk vertrouw ik U
  Eindelijk kan ik mij aan U overgeven
  en U zoeken met geheel mijn hart
   
  Mijn hart is open voor U
  zoals de poort van de hemel open staat
  zoals een roos, opent haar rozenblaadjes
   
  Alles stond al vast
  vanaf het begin dat U mij vormde in de moederschoot
   
  Ik rust, zing, danst en verheug mij in u
  De Heer is mijn verlosser
  U hoort ieder woord in mijn gebed
  U onderwijst mij wie U bent
  Zo leer ik wie ik ben in U
  Geschapen naar het evenbeeld van U
   
  Liefde genas mijn verwonde ziel
  Liefde herstelde  mij,
  zodat ik mijn hart voor U kon openen,
  zodat ik U grootste liefde kon ontvangen
  dat is het ontvangen  van mij Eeuwige Vader,
  Mijn Heer, Mijn God en Vriend
   
  Het heeft een tijdje geduurd
  voordat ik U helemaal vertrouwde
  Want het vertrouwen was geroofd van mij
  Heel, heel lang geleden
   
  Ik vond rust en liefde in uw schuilplaats
  Ik vond rust en liefde door uw Heilige Geest die U mij gaf
  De Geest van Uw zoon
   
  Jezus, Jezus, Jezus,
  Wat een wonderbaarlijke naam
  Wat een wonderbaarlijke Vriend
  Ik hou van U, Heer
  meer dan woorden kunnen zeggen
   
  Hoe graag wil ik U aanbidden in de eeuwigheid
  Hoe graag wil Ik U alle glorie en eer geven in de eeuwigeheid
  U alleen aanbidden
  U bent Heer, U bent God
  U bent waardig
  U bent Heilig

  Ik dank U vader,
  dat ik mag weten dat ik ben van u
  De zekerheid te hebben in mijn hart,
  het eeuwige leven
  En om U te plezieren en U wil te doen
   
  U ziet de mens naar het hart
  U hoort elke gedachte
  U weet het als ik zit of sta,
  U doorziet van verre mijn gedachten
  Niets is verborgen voor U
   
  Heer, mijn hart behoort U toe
  Mijn hart behoort aan U alleen
   
  Een hart van liefde en vrede
  en elke goede gave
  komt van U
   
  U woont in mijn hart
  Uw Koninkrijk is in mijn hart
  Waar onze schat is, daar zal ook ons hart zijn
  Het gaat erom dat ons hart uitgaat naar U, Heer Jezus
  en dat we alleen voor U willen leven.
   
  Ik hou van U, Heer
  en ik dank U Vader,
  dat u mij een maakt met U
  nu en voor altijd
  Ik ben van U
   
  Heilige Vader,
  U gaf mij het hart van Jezus
  U gaf mij de sleutel van uw koninkrijk
  Uw koninkrijk is in mij
  Het Koninkrijk van God is gekomen
  in de hemel als over de aarde
  U wil zal geschieden
  in mij
   
  Ik ben rijk in U
  Ik ben voorspoedig in U
   
  Ik zegen U wonderbaarlijke naam
  Ik aanbid U wonderbaarlijke naam
  Geprezen zij Uw naam
  Halleluja,
  AMEN en AMEN
   
   

   
  Lees meer...  Mijn oorsprong is uit God
  Ik koester een gevoel van nederigheid
  Ik buig mij voor U neer, o heer

  Mijn eigen nietigheid
  De vruchteloosheid van mijn eigen inspanningen,
  mijn onbetrouwbaarheid,
  mijn eigen vasthoudendheid,
  het nutteloos zoeken naar iets wat van waarde is
  Ik ben mij daar van heel bewust

  Mijn hoop is gericht op de heer
  Ik kan alleen standhouden tot het einde,
  door de bewarende en ondersteunende kracht van de Heer.

  De geestelijke opbouw van anderen is niet genoeg.
  Alleen de voortdurende genade en kracht van de Heer zelf.

  Heer, geef mij een permanente plaats in uw hart.
  En maak mij bewust van uw nooit aflatende kracht.
  Wilt U mij dicht bij Uw hart houden
  en mij ondersteunen met de kracht van Uw arm.

  Ik weet dat ik zwak ben en vatbaar voor ijdelheid.
  Ik besef mijn hulpeloosheid

  O Heer, als ik zou proberen mijzelf te bewaren
  totdat ik uw aangezicht mag aanschouwen,
  dan zou ik uw Naam alleen maar schade aandoen
  en mij eigen mislukkingen en tekortkomingen
  teloorgang bewerken.

  Al mijn hoop en bewaring
  rust op uw eigen liefde en kracht.

  In het verleden heb ik mijn eigen liefde voor U beleden,
  maar hoe onbetrouwbaar is die eigen liefde gebleken.

  Op een zeker moment hield ik U hand vast.
  maar hoewel mijn greep van nature sterk was,
  was ik te zwak om U te blijven vasthouden
  Mijn eigen kracht was volkome zwakheid,
  zodat mijn vertrouwen vandaag
  niet langer rust op de kracht die ik zelf heb.
  Uw kracht en Uw liefde
  moeten mij eeuwig vasthouden.

  Ik durf mij liefde voor U niet eens te vermelden,
  Ik spreek slecht alleen van uw liefde voor mij.

  Want sterk als de dood is die liefde.
  Wie kan die greep van haar prikkel ontdoen?
  De tranen van een vrouw.
  De verzuchting van een ouder.
  Het hartzeer van pijn en verdriet.
  Niets van dat kan de kracht van de dood overwinnen.

  De dood wacht over zijn slachtoffers
  En houdt ze in een onwrikbare houdgreep.

  Wanneer U mij liefheb,
  dan zal ik vast staan voor eeuwig,
  want uw liefde kan nooit door de dood worden verzwakt,
  en U kunt Uw greep nooit verliezen.

  Omdat U van mij houdt,
  Zal Uw heilige hartstocht mij altijd achtervolgen,
  want onverbiddelijk als het rijk van de dood is,
  is de hartstocht van U voor mij.

  Wanneer U mij liehebt,
  dan zal dat zijn om mijn liefde intact te houden.,
  aangezien U niet toestaat dat iets mijn hart van U zal aftrekken.

  Hoe meer ik van U ben,
  des te sterker Uw greep op mijn zal zijn,
  want U wilt mij met niemand delen.
  Uw ogen zullen niet verdragen,
  dat uw geliefde met de wereld word besmet
  of door een andere liefde word meegenomen.

  Dus ik ben geheel van U.
  want U bent een naijverige God,

  Zoals u zegt in uw woord:
  Want met een ijver Gods waak ik over U.

  Als U naijverig bent,
  Wat is er dan in mij dat Uw naijver kan weerstaan?

  U zult Uw vijanden vernietigen
  en iedere belemmering voor onze liefdeseenheid wegnemen,
  totdat U mijn Opperste heer bent,
  en U geen enkele rivaal meer in mijn leven hebt.

  Alleen zo, als Uw geliefde
  zal ik door U worden bewaard.
  Als een reine bruid,
  totdat ik U zal zien van aangezicht tot aangezicht.

  En wanner ik mijzelf aan u geef als een reine Bruid,
  om geheel en al van u alleen te zijn
  en waanneer U in mij die liefde vindt
  die in U en heilige hartstocht doet opkomen.

  Dan zult U mijn liefde bewaken,
  al moet ik mij daartoe afwenden
  van de drang van andere geliefde,
  van de smeekbede van vrienden
  van de tranen van mijn dierbare.

  Alleen door uw hartstocht die voor mij waakt,
  zal ik veilig bewaard blijven.

  Heer, U bent een verteren vuur

  Uw liefde voor mij en uw hartstocht voor mij
  zijn als een heftige vlam.
  Als een vlammend vuur dat alles verbrand dat waardeloos en brandbaar is.
  Alles wat tijdelijk en vergankelijk is.
  Alles wat van de wereld is.
  Alles wat sterfelijk is.  (Vervolg)
   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl