Deep calls to Deep
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Reactie


   
  Jesaja 40:27-31
  27 Waarom zegt gij, o Jakob, en spreekt, o Israël: mijn weg is voor de HERE verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? 28 Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de HERE, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden. 29 Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte. 30 Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, 31 maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.


  thadelaar1.gif (160×142)
   
  Op adelaars vleugels zal ik vliegen
  Heer, ik kom door de Deur
  Ik hoor het gebrul van de leeuw
  Ik zet mijn hart erop om U te zoeken
  Dit is heilige Grond
  Ik zal de stem van de Leeuw vrijzetten
  Niet door kracht, noch door geweld
  Als ik U verhoog,
  zal ik als op arends vleugels opstijgen
   

  @Silvia
   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl