Deep calls to Deep
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Reactie

   

   

  De Vader weet dat er tijden zijn dat je je ontmoedigd voelt
  En hij weet waar je doorheen gaat.
  Het zijn deze tijden dat U moet weten , dat je niet alleen bent.
  Hij is dicht bij U en Hij heeft beloofd dat Hij U nooit zou verlaten.
  Hij wil dat U weet dat alls wat belangrijk voor U is ook belangrijk is voor Hem.
  Niets is te klein wat Zijn aandacht waard is.

  Hij wil je een nieuwe verfrissing geven in je relatie met Hem.
  Iets veel verder of groter dan je ooit van heb gedroomd.

  Dit is een plaats waar je veilig bent
  Een plaats van Vrede.
  Een plaats van Rust
  Een tijd van Verfrissing
  voor degenen die vermoeid en belast zijn.  Jesaja 28:12
  Dit is de rust, geeft de vermoeide rust, en dit is de verademing


  Reacties


  http://i35.tinypic.com/x51kzc.jpg

  Heer, ik heb U nodig in mijn leven

  Heer, geef mij kracht, ik voel mij zwak
  Heer geef mij woorden in mijn mond,
  zodat ik vrijmoedig van U kan spreken
  Er gaan gedachtens door mij heen,
  door alles wat ik om mij heen zie
   
  Heer, geef mij te drinken
  van het water dat mijn leven verfrist
  Heer, genees mijn innerlijke verwondingen
  die ik diep van binnen heb verborgen
  Heer, ik verlang om uw nederige dienstmaagd te zijn
  Maar ik heb geprobeerd die pijn te verbergen
  Heer, ik heb U zo nodig in mijn leven
   
  Heer wilt U mijn troosten
  Ik voel mij zo alleen
  Ik verkrop alles naar binnen
  Heer, U alleen hoort mijn gekreun
  Mijn hart is gebroken v
  van alles wat ik hier om mij heen zie
  Heer, laat Uw liefde over mij komen
   
  Heer, geef mij te drinken
  van het water dat mijn leven verfrist
  Heer geef mij kracht
  dat ik accepteer wat U mij heeft gegeven
  Een vreugde en vrede diep in mij
  Heer, ik verlang om uw nederige dienstmaagd te zijn
  en kan Uw wil voor mijn leven niet ontkennen
  Heer, ik heb U zo nodig in mijn leven
   
  Heer, toon mij uw genade,
  nederig kniel ik voor U neer
  Heer, ik ben niet perfect
  mijn vlees is zwak
  Mijn geest is gebroken
  van alles wat ik hier om mij heen zie
  Heer, laat Uw liefde over mij komen
   
  Heer, geef mij te drinken
  van het water dat mijn leven verfrist
   Schijn Uw ligt op mij
  Geef mij kracht en sterkte
  Heer, ik wil altijd uw nederige dienstmaagd zijn
  Laat Uw wil geschieden in mij
  Heer, ik heb U zo nodig in mijn leven

  womenpray-1.jpg (185×250)

  Heer, ik heb u nodig in mijn leven
  Heer, hier is mijn leven
  Mijn leven is niet van mij
  Zoals U Uzelf vrijwillig heeft gegeven
  zo geef ik alles aan U

  @Silvia
  Lees meer...
   
   /media/n_447032.jpg
   
  Eens vroeg ik

  Heer, geef mij vleugels
  zodat ik boven de aarde
  voor eeuwig zweef

  Maak ze licht,
  maar wel heel sterk

  Zodat ze mij dragen
  mijn hele leven lang

  Ze hoeven niet te zijn
  van zilver of goud
  Of hermetische worden behandeld
  tegen hitte of kou

  Omdat met een paar oude vleugels
  gaat het ook

  maak ze sterk en ruim, zodat ze
  vasthouden mijn angst.

  Markeer ze met bemoedigende berichten
  Liefde, geduld en kracht

  Ik ontving niet minder
  dan vleugels van een adelaar

  En nu is de rust aan mij
  er geen hoogte die ik aan zou kunnen
   
  Ik ben nu hier
  en kijk van de bergtop neer
   
  Stijg met adelaars vleugels
  hoog
   
   
  @Silvia

   
  Lees meer...
   


  Psalmen 34:19
  De HEERE is nabij de gebrokenen van harte, en Hij behoudt de verslagenen van geest

  Psalmen 147:3
  Hij geneest de gebrokenen van hart, en Hij verbindt hen in hun smarten.

  Jesaja 61:1
  De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de Heere Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis;


  http://i29.tinypic.com/xogx00.gif

  Een gebroken hart
  is net als schreven
  Scherpe randen
  van pijn en verdriet

  Een gebroken hart
  Verscheurd
  van binnen
  je ziel
  is kapot

  Een roep
  vanuit je ziel
  naar de Maker
  Een roep
  vanuit je ziel
  de Schepper
  God

  Hij alleen
  ken de diepte
  van binnen

  De schreeuw
  naar verlossing
  De schreeuw
  van all het verdriet

  Heer,
  wil U dat hart
  bevrijden

  Heer,
  wilt U dat hart
  genezen

  Heer,
  Verminkt en beschadigd
  U bent
  de Genezen

  Laat U het
  haar/hem weten

  Laat U het
  haar/hem beseffen

  Zij/Hij mag komen
  bij U
  zoals zij/hij is

  @Silvia
   

  http://i30.tinypic.com/10cputj.jpg


   
  Lees meer...


  Vrijheid, gegeven door onze God,
  Het eeuwige leven
  een onbetaalbare prijs

  Vrij gemaakt
  van het juk van de zonde
  Vrij gemaakt
  van scheiding tussen mens en van God

  Een vrijheid gekregen,
  met een verantwoordelijkheid
  te leven
  vanuit de vrucht
  van de heilige Geest

  Niet te leven vanuit je tekortkomingen
  Niet te leven vanuit het vlees

  Het verlangen
  te willen leven
  vanuit een heilige vrijheid
  is een geschenk
  om Hem te dienen

  Om jezelf te geven
  en te houden van
  je medemens

  Om een slaaf te worden
  voor Christus
  Om U wil te doen
  in ons leven

  @Silvia


  Reacties


  http://i29.tinypic.com/xogx00.gif

  Psalmen 34:19
  De HEERE is nabij de gebrokenen van harte, en Hij behoudt de verslagenen van geest

  Psalmen 147:3
  Hij geneest de gebrokenen van hart, en Hij verbindt hen in hun smarten.

  Jesaja 61:1
  De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de Heere Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis;

  http://i30.tinypic.com/10cputj.jpg  Een gebroken hart
  is net als schreven
  Scherpe randen
  van pijn en verdriet

  Een gebroken hart
  Verscheurd
  van binnen
  je ziel
  is kapot

  Een roep
  vanuit je ziel
  naar de Maker
  Een roep
  vanuit je ziel
  de Schepper
  God

  Hij alleen
  ken de diepte
  van binnen

  De schreeuw
  naar verlossing
  De schreeuw
  van all het verdriet

  Heer,
  wil U dat hart
  bevrijden

  Heer,
  wilt U dat hart
  genezen

  Heer,
  Verminkt en beschadigd
  U bent
  de Genezen

  Laat U het
  haar/hem weten

  Laat U het
  haar/hem beseffen

  Zij/Hij mag komen
  bij U
  zoals zij/hij is  @Silvia
   
  Lees meer...

     
  http://i39.tinypic.com/29x9px2.jpg

   
  Heer, mijn hart behoort U toe 
   
  Heer, mijn hart is als een raam
  U kunt er doorheem zien
  Niets kan er verborgen zijn
  Ziet U mijn liefde voor U?
   
  Ik behoor U toe, Heer
  Gebruik mij zoals U wil
  Alles wat U wilt van mij
  doe ik graag
   
  Heer, U bent mijn Redder en Verlosser
  Ik hou van U
  Ik geef mijzelf aan U
  en zal U volgen waar U gaat
   
  Heer, mijn hart behoort U toe
   
   
  @Silvia
   
  Lees meer...

  urwz0hfy-1-1.png (397×599)

  Mijn verborgen leven
  Mijn stille tijd
  Mijn geheime leven
  met God
  Waar ik van mag genieten
  uit het zicht van anderen
   
  Het is mijn verlangen
  dat de kracht
  die voor iedereen zichtbaar is
  verklaard word
  door wat zich
  in het verborgen afspeelt
  tussen mij en God
   
  Heer, wanneer ik tijd met U door breng
  voorziet U mij van kracht
  en moedigt U mij aan
  om uw wegen
  te volgen
  Mijn terug trekken
  uit het dagelijks leven
  Mijn stille tijd
  Verborgen voor het oog van anderen
   
  Geef ik mijn vermoeidheid aan U
  U geeft mij daarvoor kracht
  Geef ik mijn zwakte aan U
  U geeft mij sterkte
  Geef ik mijn frustratie aan U
  U geef mij uw vrede
  Geef ik mijn onrust aan U
  U geeft mij kalmte
  Geef ik mijn pijn en verdriet aan u
  U geeft mij Troost
  Geef ik mijn twijfels aan u
  U geeft mij Zekerheid
  Geef ik U mijn onbeantwoorde vragen
  U geef mij uw antwoord
  Geef ik het tijdelijk aan U
  U geeft mij Eeuwigheid
  Geef ik het onmogelijke aan U
  U geef mij het mogelijke
   
  Mijn verborgen leven
  Het naderen tot U, Heer
  Stille tijd
  alleen met U, mijn Heer
   
  Laat dit mijn dagelijkse zijn
  volhardend in mijn leven
  Laat het zijn een bron van kracht,
  leiding en verfrissing
   
  Als ik hieraan denk, Heer
  maak het mij al blij
  U, Heer
  helemaal voor mijzelf
  en wetende
  dat U mij
  helemaal
  voor Uzelf heeft.
   
  Mijn verborgen leven
  Mijn stille tijd
  Mijn geheime leven
  met God
  Waar ik van mag genieten
   
   
  @Silvia
  Lees meer...


   
  U bent zo sterk als een berg

  Een rots ..onbeweeglijk
  Ondanks onze vragen en stormen
  U blijf standvastig
  Ik loof U
  U bent Almachtig groot
   
  In U vind mijn ziel een geweldige rust
  Het levende water
  Overweldigende liefde
  Heling en genezing
   
  Maar wanneer U begint te spreken
  deinst ik som terug
  Ik verwonder mij: hoor ik U goed
  Ik verwonder mij: Versta ik U goed
  Ik verwonder mij: Kan ik doen wat U van mij vraagt
   
  In mijn hart weet ik
  dat U mijn niets onmogelijk vraag
  wat ik niet aan kan
  maar in mijn menselijkheid
  vallen en opstaan
  vallen en opstaan
  Ik wil de Heilige berg beklimmen
  maar vaak val ik terug
   
  Word U niet vermoeid
  door mijn zwakke pogingen
  Heer, ik dost naar U
  Heer, ik verlang naar U
   
  Is het mijn zwakheid die U verliet?
  Mijn God, waarom hebt U mijn verlaten?
  Of doet U in uw Almachtige wijsheid
  Kijkend en wachten naar mij
  totdat ik terug keer
  en totaal afhankelijk word van U
   
  U heilig Hart
  open naar mijn zwakheid
  U nodig mij uit
  terug naar U
  Ik behoor U toe
  Ik ben niets buiten U, Heer
  Ik wil niet zonder U
   
  De weg van het kruis is hard
  maar goed
  Breng mij bij Uw Heilige Berg, Heer
  Red mij van de brede weg
  houd mij vast, Heer
  Dat ik niet zal vallen
   
  Ik wil de berg beklimmen, Heer
  Ik wil drinken van U leven water.
   
  De plaats van vrede
  De plaats van rust
  De plaats van genezing
   
  De plaats waar u tot mij spreken wil
  De plaats waar u zich meer en meer openbaren wil
  Hier ben ik, Heer
  Zittend aan uw voeten
   
   
  @Silvia


  Lees meer...
   
   
  Galaten 2:20
  ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij.
  Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God,
  die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.

  ABBA, VADER VOOR DIT NIEUWE JAAR
  BID IK DAT U ONS ELKE DAG ZULT BEGELEIDEN
  OP WEGEN DIE U BEHAGEN
  HEER, HET NIEUWE JAAR GEEF ONS EEN KANS
  OM ONS LEVEN OPNIEUW TE VERANDEREN
  OM UW WOORD TE BESTUDEREN
  ZODAT WE HET GOEDE VAN HET VERKEERDE KUNNEN ONDERSCHEIDEN
  EN MET OVEREENKOMSTIG UW GEBODEN TE HANDELEN

  DANK U DAT U ONS ORIËNTATIE GEEFT VOOR RICHTING, UW DOEL EN VREDE
  VOLGENS DE LEIDING VAN UW GEEST
  EN ALS WE FALEN BIDDEN WE OM UW GENADE
  EN LIEFDE EN BEWOGENHEID
  HELP ON DIT NIEUWE JAAR UW GETROUWE DIENAAR TE ZIJN
  IN JEZUS NAAM BID IK DIT
  AMEN
   

  /media/n_430751.jpg
   
   
  NIET IK .... MAAR CHRISTUS IN MIJ ....

  Not I, but Christ, be honored, loved, exalted,
  Not I, but Christ, be seen, be known, be heard,
  Not I, but Christ, in every look and action,
  Not I, but Christ, in every thought and word.

  Not I, but Christ, to gently soothe in sorrow,
  Not I, but Christ, to wipe the falling tear,
  Not I, but Christ, to lift the weary burden,
  Not I, but Christ, to hush away all fear.

  Not I, but Christ, no idle word e’er falling,
  Christ, only Christ, no needless bustling sound,
  Christ, only Christ, no self-important bearing,
  Christ, only Christ, no trace of I be found.

  Not I, but Christ, my every need supplying,
  Not I, but Christ, my strength and health to be;
  Christ, only Christ, for body, soul, and spirit,
  Christ, only Christ, live then Thy life in me.

  Christ, only Christ, ere long will fill my vision;
  Glory excelling soon, full soon I’ll see
  Christ, only Christ, my every wish fulfilling­—
  Christ, only Christ, my all in all to be.
     Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl