Deep calls to Deep
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Reactie

   
   De venster van je Ziel

  4.jpg (320×320)
   
  Hij kijkt in je ogen. Hij is er nog steeds
  Niet zoals de eerste keer, toen je Hem voor het eerst ontmoete
  Nee, niet meer zo sterk, zoals je zou willen
  Maar, Hij is daar,
  misschien een beetje vaag voor jou, maar niet verdwenen
   
  Hij keek naar jou al die jaren
  Het leven was hard voor jou en nu ben je moe
  Je dromen zijn vervaagt, je gaf vele tranen
  Doelen liep je mis,
  je had geen inspiratie
   
  Terug kijkend, was je egoïstische, hoogmoedig en trost
  Hij kon je niet benaderen.
  Je hoorde niet naar Zijn roep.
  Succes was alles wat je wou, je nam geen onderbreking
  Je streed in eigen kracht
   
  Nu, aan het eind van de weg
  Uitgeput, moe en ontevreden
  verward en suf
  Waar is de tijd toch gebleven
   
  Nu denk je: Het is te laat
  Je kan niets meer doen, dit is je lot
  Je heb verspilt je jaren
  Ik ben een zondaar, ik leef zonder God.
   
  Nu, het leven is een strijd
  Ieder ervaart het op zijn manier
  Een moeilijke reis, een mysterie om op te lossen
  Je ziel is je wil, een prachtige lening
  Een geschenk vanuit de hemel, Een geschenk van God
   
  Een licht in je ogen, schijnend als een helder licht
  Een baken van Hoop
  Een licht wijst je de weg
  De venster van je ziel
   
  Eindelijk ken je het geheim
  Laat je wil rijken naar de hemel
  Door gebed en geloof verwijderd al je twijfels
  Laat je geest herstellen door de liefde van God
   
  Het is nooit te laat, begin met een nieuwe frisse start
  De wandel met Hem is makkelijk
  als je samen gaat met Hem
  Hem aan jou zijde, vrijgemaakt van alle stress, verdriet en pijn
   
  Vraag aan Jezus:
  Om met jou samen
  de reis te beginnen
  met Hem
  Bekeer je en keer terug naar God

  Gods Zegen
  Silvia

   
   
  Lees meer...
  DIAMANTIE10-1.gif (390×390) 
   
   
  Waar je schat is daar zal ook je hart zijn
  Zoek de Here met geheel je hart
  Met geheel je ziel
  Met alles wat erin jou is
  al de dagen van je leven

  Ren achter Hem aan
  hij is heel dichtbij
  De mooiste
  de kostbaarste schat
  Er is niets waardevoller
  dan deze schat

  O Heer, U bent zo mooi
  Ik hou zo van U
  Ik geef U mijn hart

  Heer, houd mij vast
  iedere dag
  Laat dat u altijd
  mij eerste liefde zal zijn
  Laat dat ik altijd verliefd
  op U zal zijn
  Heer, houd mij altijd vast
  Dicht bij U
  Heel dicht bij Uw Hart

  Mijn hart behoort U toe,
  Adonai Yeshua


  @Silvia
   
  Lees meer...


  http://i128.photobucket.com/albums/p183/roosvansaron/praise%20and%20worship/deepcallstodeep.jpg

  Dit is uw soakings tijd - in de tegenwoordigheid van God

  Dit is een tijd om te vaste, bidden, voorbede te doen als nooit te voren.
  Zelfs als er dingen gebeuren om ons heen die moeilijk zijn, die we niet onder controle hebben,
  We moeten stil zijn in de tegenwoordigheid van de Heer en weten wat het hart van de Vader is. Hij wil ons zijn verbond toevertrouwen..

  Psalmen 25:14
  14 Des HEREN vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen,
  en zijn verbond maakt Hij hun bekend.

  Maar om de Vader beter te leren kennen moeten we bouwen aan een intieme relatie met Jezus Christus onze Heer en verlosser.

  Ons hart keer zich naar de Vader, door onze intieme relatie met Jezus


  http://i128.photobucket.com/albums/p183/roosvansaron/praise%20and%20worship/renewthepassionbm0.jpg

  Mijn roep is:
  Heer, vernieuw een nieuwe passie in mij
  Laat mij U meer en dieper kennen
  Neem mij vanuit de buitenste plaats
  naar het heilige der heilige
  voorbij het heilige vuur
  Heer, ik verlang uw tegenwoordigheid zien

  Breng mij bij het heilige der heilige
  Reinig mij door het bloed van het Lam
  Neem een gloeiende kool
  Ik ben onrein van lippen
  Reinig mijn lippen
  Heer, hier ben ik

  http://i128.photobucket.com/albums/p183/roosvansaron/praise%20and%20worship/deepwater.jpg

  Zijn wij hongerig naar de tegenwoordigheid van God?
  Verlangen wij ons af te zonderen van deze wereld om in Zijn tegenwoordigheid te zijn?
  Bent u dorstig naar Zijn zalving?
  Dan is het nu de tijd om in onze binnenkamer te gaan

  Dat is uw tijd uw soakings tijd
  Wilt u helemaal ingedompeld worden met Zijn zalving?
  Er is geen betere plaats dan deze stille tijd om gemeenschap te hebben met uw verlosser, Redder, de geliefde van uw ziel.
  Tijd door brengen met hem, verfrist onze ziel
  In zijn tegenwoordigheid zien we ons zelf zoals we zijn.
  Hij wil ons verfrissen en vernieuwen
  Hij wil ons Zijn wegen leren

  Jesaja 50:4
  4 De Here HERE heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de moede te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen, Hij wekt mij het oor, opdat ik hore zoals leerlingen doen.

  Als we Hem zoeken zullen we hem vinden

  Spreuken 8:17
  17 Ik heb lief wie mij liefhebben,
  wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden.

  Als we stil zijn in Zijn tegenwoordigheid, zal Hij woorden spreken in onze geest van verfrissing, woorden van leven.
  Zijn woord bouwt ons innerlijk op.
  We zullen hem beter leren kennen en meer tijd willen door brengen
  De Geliefden rust in Hem

  Deuteronomium 33:12
  ‘De HEER laat zijn lieveling bij zich schuilen. Zijn kind omarmt hem van vroeg tot laat,
  het nestelt zich veilig op zijn rug.’

  Leun/steun op uw verlosser

  Hooglied 8
  5 Wie trekt daar op uit de woestijn,
  Leunend op haar geliefde?

  Verlangt u naar een intieme relatie met uw verlosser?
  Zoek Hem met een waarachtig hart, dan zult u Hem vinden
  Herinnert u zich nog toen u een zondaar was op deze wereld, koos Hij u uit

  Johannes 15:16
  16 Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.

  Hij haalde ons uit die diepe put van zonde en keek ons met liefdevolle ogen aan. Het was genade. Hij keek je niet beschuldigend aan, maar Hij nam ons aan en waste onze zonde met Zijn kostbare bloed. Hij wees niet met Zijn vinger en beschuldigde ons. Maar Hij keek naar ons hart van berouw en bekering. Vanaf die dag hield Hij van ons. Hij zou je nooit begeven of verlaten. Hij was altijd getrouw naar ons toe. Zelfs nu vandaag kijkt Hij naar ons met liefde en zegt: Ik hou van je, Ik wil dat je de mijne bent. Ik zal je maken naar een vrouw van Gods hart.
  Een vat dat waardig is mijn zalving te dragen. En je zult Mijn glorie weerspiegelen.

  Bent u gewillig u helemaal aan Hem over te geven?

  Laat u doordrenken in Zijn tegenwoordigheid
  Er is niets beter om dan in Zijn tegenwoordigheid te gaan.
  Wees stil en Wacht op Hem

  Hij is echt een ontzagwekkende God!

  Dit is uw soakings tijd - in de tegenwoordigheid van God
  Uw geheime plaats


  http://i128.photobucket.com/albums/p183/roosvansaron/praise%20and%20worship/godwhispersib8.jpg

  1 Koningen 19: 11-13
  11 Daarop zeide Hij: Treed naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht des HEREN. En zie, toen de HERE juist zou voorbijgaan, was er een geweldige en sterke wind, die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde, die voor de HERE uitging. In de wind was de HERE niet. En na de wind een aardbeving. In de aardbeving was de HERE niet.
  12 En na de aardbeving een vuur. In het vuur was de HERE niet. En na het vuur het suizen van een zachte koelte. 13 Zodra Elia dit hoorde, omwond hij zijn gelaat met zijn mantel, ging naar buiten en bleef in de ingang van de spelonk staan. En zie, er kwam tot hem een stem, die sprak: Wat doet gij hier, Elia?
   
  Lees meer...

   
   3.jpg (300×259)
   
   
  Kalm en gericht kijk ik op de wegNiets verkeerds of negatiefs zal op mijn weg verschijnen
  Van binnen voel ik een rust en een blijdschap
  Verlangens en dromen zullen uit komen

  Alleen ik zelf kan mijzelf tegenhouden
  als ik van deze weg afdwaal
  Ik ben veranderd, vernieuwd, herboren
  Ik ben anders dan die oude mens was in mij
  Ik ben aan de reis begonnen en ben verbaasd
  Ik volg en kijk hoe de reis zich voortzet

  want ik ga ergens naar toe
  waar ik nog nooit geweest ben
  en mij geest opent zich voor dingen
  wat ik nog nooit eerder heb gezien

  Wat negatief is, breek ik mij los
  Ik breek door
  Nu is de tijd om de waarheid te ontdekken
  Innerlijk breek ik door

  Geconcentreerd en blij
  De reis voelt goed aan
  Zoals mijn geest groeit
  Ik vlieg op vleugels
  naar een hogere level is de vlucht

  Alles begint voor mij
  op zijn plaats te komen
  Ik haast mij niet langer meer
  door het leven

  Wat er ook in mijn leven op mijn afkomt
  Dit weet ik: Ik zal overleven
  en mijn reis voorzetten en verder gaan

  Tot dat ik het eeuwige leven
  zal beërven
  Ik zal komen en eindigen
  in Gods volkome plan

  Gods plan met mijn leven
  is oneindig veel mooier
  dan alles wat ik ooit gedacht hebt

  Path-of-forgiveness-1.jpg (267×400)

  @Silvia
   
   

  Lees meer...
  thadelaar1.gif (160×142)
   
  Je bent geboren met vleugels
  Je bent geboren met mogelijkheden
  Je bent geboren met goedheid en trouw
  Je bent geboren met ideeen en dromen
  Je bent geboren met een doel
  Je bent geboren voor een groot plan
  Je bent geboren voor dat plan
  Je bent geboren met vleugels

  Je bent niet geboren om te kruipen,
  doe dat dan ook niet

  Je bent geboren met vleugels om te vliegen
  Leer ze te gebruiken
  Zo vrij zijn als een vogel
  Je vleugels uitslaan zo ver je kan

  @Silvia

  5.jpg (300×225)

  Efeze 1: 4
  Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren
  vóór de grondlegging der wereld,
  opdat wij heilig en onberispelijk
  zouden zijn voor Zijn aangezicht

  Efeze 1: 5-6
  In liefde heeft Hij ons tevoren bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.
   

  Lees meer...

   

   
  Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God,.
  Want van Hem is mijn verwachting
  Psalmen 62: 6

  God wil dat U deze dag beweegt
  met een rustig hart

  De zekerheid geven
  dat Hij alles onder controle heeft

  Vrede in je hart geven
  dat je leven in Zijn handen is

  Een diep vertrouwen geven
  in Zijn plan en doel voor je leven

  Een dankbare houding
  in alles wat Hij doet

  Hij wil dat U Hem vertrouwd
  en niet in een tijdschema

  Hij wil dat U wacht op Hem
  en kracht uit Hem put

  In Zijn volmaakte weg
  zal Hij alles samen voegen

  Kijk naar elk detail
  Schik over iedere situatie

  Vertrouw Hem iedere beslissing van je leven,
  naar het doel wat Hij voor jou heeft

  Alles heeft zijn uur
  en ieder ding onder de hemel zijn tijd


  @Silvia
   
  Lees meer...


   

   
  Alle harde werk en eerlijkheid word altijd goed beloont.
  Dank God voor alles
  Niemand zal uw verborgen werken zien,
  Maar God zal u verhogen en waarderen voor alles wat u heeft gedaan.
  Hij weet van elke kleine inspanning, zolang u geen waardering zoekt bij mensen.
  Wonderen gebeuren in verborgenheid.
   

  @Silvia
   
  Psalm 42:8a
  De roep van vloed naar vloed, de stem van uw waterstromen

  Psalm 77:14-20
  14 Uw weg, God, is een heilige weg –
  welke god is zo groot als onze God?
  15 U bent de God die wonderen doet,
  u hebt de volken uw macht getoond,
  16 uw arm heeft uw volk bevrijd,
  de kinderen van Jakob en Jozef. sela

  17 Toen het water u zag, o God,
  toen het water u zag, begon het te beven,
  een huivering trok door de oceanen.
  18 De wolken stortten water,
  de hemel dreunde luid,
  uw pijlen flitsten heen en weer,
  19 uw donder rolde dreunend rond,
  bliksems verlichtten de wereld,
  de aarde trilde en schokte.

  20 Door de zee liep uw weg,
  door de wijde wateren uw pad,
  maar uw voetsporen bleven onzichtbaar.
  21 U leidde uw volk als een kudde
  door de hand van Mozes en Aäron.
   

  Lees meer...


  destinedtowin.jpg (476×648)
   
  Heer, al vanaf mijn bekering
  heeft U mij altijd gezegend
  Uw aanwezigheid
  heb ik vaak mogen ervaren

  Ik heb Uw wonderen mogen zien
  In goede tijden, minder goede tijden
  In mijn tranen en verdriet
  Maar ook in mijn vreugde en blijdschap

  U zond mij engelen
  in tijden van nood
  Ik heb Uw Kracht mogen zien
  op wonderbaarlijke momenten

  Waarom hield U van mij?
  Ik die in zonde en onreinheid ben geboren
  Ik ben schuldig
  in alles wat ik deed

  Maar U zag naar mij om
  en vergaf al mijn zonden
  Keer op keer, wanneer ik ging in de fout
  gaf U mij de kans om terug te keren

  Heer, mijn hart is een open boek
  U doorziet mij,
  niets is verborgen voor U
  U ziet en kent mijn liefde voor U

  Mijn hart behoord u toe
  Ik heb mijn leven
  aan U gegeven
  U behoor ik geheel toe

  Ik doe mijn best
  Uw dochter te zijn
  Dat U trots op mij zult zijn
  Ik weet: ik hoef Uw liefde niet te verdienen

  Wat ik kan doen, dat doe ik.
  U hebt uw talenten in mij gelegd
  Ik mag zoeken en groeien
  Wat U mij heeft gegeven

  Ik prijs U voor wat u
  voor mij heb gedaan
  Ik geloof U
  en vertrouw op uw woord

  Elke stap die ik maak
  U gaat met mij mee
  U bent de weg
  De waarheid
  Het leven

  Als ik U zoek, dan vind ik U
  Als ik klop, dan opent U
  Als ik bid, dan antwoord U
  Als ik wacht, dan put ik kracht uit U
  U bent er altijd

  Ja, Heer er is niemand zoals U
  Ik kan niet zonder U
  Het verlangen is,
  alleen maar uw wil te doen
  Ik wil voor U leven

  U bent mijn verlosser
  U bent mijn bevrijder
  U bent mijn geneesheer
  Heer, ik hou van U

  Waar U mijn ook zendt
  Wat ik ook moet doen
  Ik geef mijn leven aan U
  Ik wil U gehoorzamen en volgen


  @Silvia  
   
  Lees meer...


   
  Vertrouw op God
   
  Door gaan met God
  Als mensen je verlaten
   
  Door gaan met God
  Als mensen je om niets haten
   
  Door gaan met God
  Zelfs als er leugens worden verteld
   
  Door gaan met God
  Zelfs als je niet kunt bewijzen,
  dat het leugens zijn die er worden verteld
   
  Door gaan met God
  Door de stormen van het leven
   
  Door gaan met God
  Je stelt je vertrouwen op Hem
   
  Een kinderlijk vertrouwen
  Hij zorgt voor mij
   
  Wandelen in geloof
  Net als Abraham
   
  Bereid zijn om steeds weer
  een onzekere toekomst in te gaan.
   
  Slechts één zekerheid:
  het spreken van God.
   
  Niet vertrouwen op haar eigen inzichten,
  maar vertrouwen stellen op Hem.
   
  Wandelen niet in aanschouwen,
  Maar wandelen in geloof.
   
  Vertrouwen in Zijn Rechtvaardigheid
  Want Hij is Rechtvaardig
   
  Laat je de blik altijd gericht houdend op Jezus,
  de grondlegger en voltooier van ons geloof
   

  @Silvia
   
  Lees meer...  Ik hoor het geruis van de oceaan
   
  Wandelend aan het strand
  Hoor ik het ruizen van de zee
   
  Ik hoor en voel de wind in mijn oren
  Ik luister naar het geluid
   
  Heer, ik wil zingen een lied voor U
  Ik luister of ik hoor uw stem
   
  U stem is als de suizende wind
  Zacht en teder
   
  Ik wacht op U
  Ik luister
   
  Geef mij een nieuw
  Een nieuw lied in mijn hart
   
  Als U beloofd mij een nieuw lied te geven
  Zal ik het zingen voor U
   
  Zingen van uit mijn hart
  Ik wacht op u
   
  Ik luister en wacht
  Tot ik het geluid hoor
   
  Van het nieuwe lied in mijn hart
  Ik hoor de woorden
  dansend op de wind
   
  Ik hoor het
  als een adem van U
  U blaast de woorden
  op de wind
   
  Ik ontvang ze, Heer
  Ik luister, Heer
  Ik open mijn mond
   
  Ik zal zingen
  Ik zal zingen
  Een nieuw liefdes lied
  voor U
   
  @Silvia
   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl