Deep calls to Deep
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Reactie

  http://i128.photobucket.com/albums/p183/roosvansaron/528588796l6rdnd1.jpg


  In de schaduw van Uw vleugels
  ben ik veilig, daar is perfecte vrede

  In de fluistering van Uw stem,
  vind ik waarheid die mijn ziel zoekt

  In de schoonheid van Uw liefde,
  rust ik uit

  Wetende dat ik veilig ben bij U,
  van al het kwaad,
  Beschermd tegen pijn en verdriet

  U koestert mij,
  als uw Kind

  Voor altijd
  houdt U mijn vast

  http://i128.photobucket.com/albums/p183/roosvansaron/23875638qg4.gif


  Heer, Ik vertrouw U
  Ik geef mij over aan U

  @Silvia  
   
   
  Lees meer...
   

  Psalm 121:1-2
  Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
  vanwaar zal mijn hulp komen?
  Mijn hulp is van de HERE,
  die hemel en aarde gemaakt heeft.

  /media/n_423071.jpg

  ABBA vader,
  Er waren tijden in mijn leven dat ik mij verloren voelde en mij af vroeg wie ik was
  Er waren tijden in mijn leven dat er stormen door mijn leven raasden, en ik geen plaats van rust vond.

  In die tijden van nood hief ik mijn ogen op U en U hoorde mij.
  U strekte uw armen naar mij uit, U spreidde uw vleugels en U was als een schuilplaats voor mij en U trok mij dicht tot U.

  Ik keek naar U en vroeg ...

  Wie ben ik Heer, dat U naar mij om kijk?
  Wie ben ik Heer, elke keer als ik U roep dat U luister?
  Wie ben ik Heer, dat elke keer als ik val,
  tilde U mij op.
  Wie ben ik Heer, ook al maak ik fouten dat U mij foute stappen corrigeer
  Wie ben ik Heer, dat U mij help met groeien en mij steeds weer voed met uw woord.
  Wie ben ik Heer, dat U altijd van mij houdt.

  En u sprak tot mij met een zachte stem:

  Je bent van Mij.
  Ik koos jou.
  Je bent mij kind.

  Van af het moment dat je Jezus als je redder en verlosser en geneesheer aannam in je leven, was jij de Mijne.
  Van af het moment dat jij je verootmoedigde en bekeerde, was jij de Mijne.
  Ik gaf mijn enigen Zoon Jezus om voor jou te sterven, zodat jij zou leven.
  Hij is opgestaan uit de dood, zodat jij eens op een dag met mij in de hemel kan leven.
  Ik beloof je Ik zal je nooit begeven of verlaten. Je naam is gegraveerd in mijn handpalm. Ik heb je Mijn heilige Geest gegeven om je de weg te wijzen en je te onderrichten.

  Nu weet ik Heer, waarom U zoveel om mijn geef en waarom U uw gedachten op mijn heb gezet.Waarom U bewogen over mij bent.
  Daarom Heer, dit is waarom ik zoveel van U hou.

  Schud mijn leven Heer en neem alles weg dat niet van U is. Maak mij gereed Heer, voor alles wat U voor mij heb bereid.
  Heer, Ik wil U kennen elke dag meer en meer.

  Hou mij heel dicht bij U en laat mij nooit meer los. Laat Uw wil geschieden.

  Kneed mij en vorm mij naar een vat dat totaal gewillig en gehoorzaam is aan U.

  Heer, ik hou zo veel van u.
  Ik verlang naar uw tegenwoordigheid.
  U bent alles wat ik nodig heb.
  Uw liefde is zo wonderbaarlijk.

  ABBA VADER,
  LAAT MIJ NOOIT DE ZELFDE ZIJN ALS WAT IK GISTEREN WAS.
  LAAT MIJ ELKE DAG GROEIEN EN LEREN VAN U.
  LAAT UW HEILIGE GEEST MIJ ALTIJD ONDERWIJZEN.

  HEER WILT U MIJ KNEDEN EN VORMEN, NIET ZOALS DE WERELD MIJ ZOU WILLEN ZIEN.
  MAAR ZOALS U MIJ HEB GESCHAPEN.
  IK BEN HET KLEI U BENT DE MAKER.

  MIJN LICHAAM IS EEN TEMPEL VAN UW HEILIGE GEEST. HEER IK GEEF U TOESTEMMING OM IN ELKE DEEL VAN DIT HUIS ( MIJN GEEST, ZIEL EN LICHAAM) TE REINIGEN.
  HEER ZODAT IK VERANDER EN NOOIT MEER DEZELFDE ZAL ZIJN.
  ZODAT IK MINDER EN U MEER IN MIJ WORD.
  HEER, IK BEN VAN U

  IK BID DIT IN JEZUS NAAM,
  AMEN  
   
  Lees meer...

   http://i128.photobucket.com/albums/p183/roosvansaron/Background/Newroseblogtitle9507.jpg?t=1216119665

   
  God heeft ons nooit rozen beloofd
  die Hij uitspreidt op de weg

  Hij heeft ons nooit engelen beloofd
  die elk dag onze weg door kruizen

  Hij heeft ons nooit een dag beloofd
  Da
  t er nooit tranen zouden stromen
  Hij geeft ons niet elke dag zonneschijn,
  zonder de stormen van het leven

  Hij heeft ons niet elke dag vreugde beloofd.
  zodat we pijnloos gaan door het leven.

  Hij heeft ons geen rijkdom beloofd
  zodat we alles zullen hebben wat wij begeren

  Hij beloofd
  Als wij bidden, zoeken, en kloppen, dan
  zal Hij ons horen

  Hij beloofde ons een schuilplaats tegen de storm
  Een toevlucht, een vesting op wie wij kunnen vertrouwen

  Hij beloofd dat we mogen schuilen onder zijn vleugels
  En in het midden van de storm geeft hij een nieuw Lied

  En Midden in het vuur, daar zal hij voor ons zijn
  Enbij kolkend water zal Hij onze redder zijn

  Hij beloofd ons een eeuwig huis
  als wij trouw en gehoorzaam zijn

  Jezus is de Roos van Saron
  De Eeuwige Roos uitgespreid op de weg
   
  1-3.gif (380×70)
   
  @Silvia
   
  Lees meer...  Zing een nieuw lied
  Laat uw stem gehoord worden
  Verkondig het woord
  Het Woord van leven
  Het is voor U en mij
  door God gegeven

  Wij allen zijn op reis
  Samen, bewandelen we dezelfde Weg
  De Weg met Jezus
  De Weg van het kruis
  We oogsten wat we zaaien
  Zaai liefde
  Zaai leven
  Zaai het goede in U
  wat God U heeft gegeven

  Zing een nieuw lied
  Laat uw stem gehoord worden
  Verkondig het woord
  Het Woord van leven
  Het is voor U en mij
  door God gegeven

  Als wij dezelfde zijn
  Een verbonden met Jezus
  Waarom zijn we dan zo blind?
  Wat zijn we aan het doen in Zijn naam?
  Het Woord (de bijbel) is hetzelfde
  Het Woord van Leven,
  door Jezus gegeven

  STAP uit en laat uw verschillen gaan
  We spreken over Leven
  Jezus het licht van de wereld
  Jezus de weg, de waarheid, het leven

  Het gaat niet om de mens
  Hoeveel U presteerd
  Hoeveel U heeft gedaan
  in de Naam van Jezus

  Het gaat om het eeuwig leven
  Die Jezus een IEDER wil geven
  Jezus is Leven
  Het gaat om de redding van je ZIEL
  Het gaat om eeuwigheids leven

  Zing een nieuw lied
  Laat uw stem gehoord worden
  Verkondig het woord
  Het Woord van leven
  Het is voor U en mij
  door God gegeven

  De Heer, vraag nu aan U:
  Wie zal ik zenden?
  Wie wil gehoozaam zijn

  Wat Ik slechts wil
  is een leeg, gewillig
  gehoorzaam vat


  @Silvia
   

  Lees meer...  Het begon heel erg hard te regenen en ik werd wakker van de harde  regendruppels.
  Ik kon niet slapen en ben in de woonkamer gaan zitten om de bijbel te lezen.
   
  15.gif (320×243)
   
  Zaterdag 12 juli 2008 (Middernacht)

   
  2 Kronieken 7:14-15
  en wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen.
  Ja, ik zal opmerkzaam zijn en luisteren naar de gebeden die vanaf deze plaats tot mij worden gericht.


  358789.gif (339×44)

  Zoals een stort regen
  valt op aard

  Verlang ik naar
  de regen van uw Geest

  Heer, hoe lang moeten wij nog wachten?
  U hebt een grote opwekking beloofd

  U wacht tot de tijden vol zijn
  U bereidt uw kinderen voor

  Ze zoeken, wachten
  en smachten tot Uw regen komt

  Wie u zoekt, zal U vinden
  Wie bij U klopt, U zult open doen

  Slechts als wij
  Biddende, zoekende, verootmoedigen
  Ons overgeven aan Uw Geest

  Onze zonden belijden
  Bekeren met een oprecht hart
  En zich onvoorwaardelijk overgeven
  aan uw Geest

  Dan zult U komen
  En ons land herstellen
  Dan komt opwekking feest

  Heer, vergeef ons onze zonden
  Heer, vergeef ons wat wij verkeerd hebben gedaan
  Heer, ik belijd onze zonden
  Heer, ik belijd wij hebben verkeerde keuze gedaan
  Heer, breng verlossing naar uw kinderen hier op aard

  Opwekking begint bij een verbroken hart
  Opwekking begint bij een hart van bekering
  Opwekking begint waar wij oprecht belijdenis doen

  Opwekking begint wanneer wij U gaan zoeken
  Opwekking begint waar wij U aangezicht zoeken
  Opwekking begint wanneer wij stil leren te zijn
  Opwekking begint wanneer wij beginnen naar U te luisteren

  Maar gewis ... God zal komen met zijn plan
  Hij zal volbrengen
  Zijn plan staat vast

  Hij wacht nog even
  Hij geeft iedereen aan kans

  Maar het einde begint te naderen
  Kinderen Gods maakt U gereed
  Het wachten duurt niet lang

  Bij de Heer is een dag als duizend jaar
  en duizend jaar als eenn dag.

  De tijd begint te naderen
  Dat Jezus komen zal

  De ganse schepping
  is in barensnood,
  Het zuchten
  van de schepping in al haar delen

  Het zijn de weeen die uiteindelijk leiden
  naar de geboorte
  van de nieuwe hemel
  en de nieuwe aarde.

  God volbrengt zijn plan
  Maak u  bereid voor de tijd
  Dat Jezus komen zal

  4.jpg (300×238)
   
  @Silvia
   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl