Deep calls to Deep
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Reactie


  Mijn Dochter,

  Ik stort Mijn vrede over je uit. Er zal vrede zijn over jouw leven, jouw huis, jouw Jeruzalem, je leefomgeving. Alles zal werkelijk de vrede van God in Zich dragen. Als je naar het beeld kijkt van het natuurlijke Israel en in het bijzonder naar Jeruzalem, dan weet je hoe dikwijls deze stad in het oude verbond werd aangevallen en zelfs verwoest. Jeruzalem de plaats waar de mens zich thuis zou moeten voelen, omdat het de stad van God is, maar het is daar dikwijls een strijdtoneel, een opeenstapeling van vijandschap. En tot op de huidige dag lijkt het maar niet te willen lukken om die vrede van Jeruzalem, waar zo dikwijls over gesproken wordt, te realiseren.

  Thuiskomen in je eigen huis, je eigen leefwereld eigen milieu, ach Mijn kind, je weet, de vijand heeft ook hier al huis gehouden. De muren werden omver gehaald, de vijand had vrij spel, hij kon werkelijk in- en uitgaan. En als ik jou dan neem als het centrum van je eigen leven, dan is jouw tempel ook verwoest geweest. Maar door Jezus Christus is de wederopbouw begonnen. De wederopbouw van jouw Jeruzalem en, hoe wonderlijk ook je eigen leven. Je zult het aan de lijve ondervinden. Want jouw lichaam is een tempel van God, Ik woon in jou. En vanuit die tempel zullen goede boodschappen uitgaan.

  Van daaruit zal genezing gaan plaats vinden, uit jouw hart dus. Zo roep, Ik jou op, om als een ware profetes, in je eigen Jeruzalem op te gaan staan en de vrijheid over je eigen huis uit te roepen en vrede voor elkeen die in jouw huis woont, en voor een ieder die jouw Jeruzalem betreedt.
  lk, de Here, wil inderdaad van jouw huis een welkom-thuis maken. Een welkom-thuis voor allen die van Mij zijn afgeweken, maar die door jou, vanuit die tempel, de boodschap zullen ontvangen, dat er naar hen wordt uitgekeken. Want het zal hen ter ore komen dat jij genezen bent. Het zal hen bereiken dat er een wonder in jouw huis is geschied. Zo ga Ik door tot we bereikt hebben wat we samen voor ogen hebben. Mij staat voor ogen jou gelukkig te maken.

  Jij bent gelukkig als al jouw dierbaren veilig thuis zijn Blijf daarom jezelf steeds het eerste en grootste gebod voorhouden: de Here uw God lief te hebben, en daaraan gekoppeld, je naaste gelijk jezelf. Want dan is het hele evangelie in jou volkomen.
   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl