Deep calls to Deep
Reactie
  Bidden

   
  De afbeelding “http://schuilplaatsdesallerhoogsten.punt.nl/fotoboek/h_175990_365066.jpg” kan niet worden weergegeven, omdat hij fouten bevat. 

   
  Bidden
   
  Bidden is, jezelf overgeven aan God
  Bidden betekent,
  Rusten in Zijn heilige tegenwoordigheid
  Waar ik al de antwoorden heb die ik nodig heb.

  Bidden betekent,
  Stil zijn te alle tijden
  en luisteren naar het kloppend hart
  Levende communicatie met mijn ziel en geest
  Een levende relatie met mijn eeuwige Vader
  Degene die heel erg hoog over mij denkt
   
  Bidden betekend,
  Zelfs U zoeken in mijn slaap
  Ik hoor mijzelf een nieuw lied zingen
  Ik hoor mijzelf U woord spreken
  Met grote stoutmoedigheid
  hoor ik mijzelf alle tijden psalmen voordragen

  Bidden is als voedsel en water voor de ziel
  Vol van genade
  Bidden als de hemel omarmen
  Met mijn hart vliegend naar een verre afstand
  Op de vleugels van uw glorie
  Op vleugels als van een arend

  Een geheimen plaats
  Waar U mij onderwijst
  en dat is U Woord
  van leven genade en liefde

  Ik hou van bidden,
  ik bid dag en nacht
  Soms bid ik zonder woorden
  Ik luister naar het mysterie van Uw Koninkrijk
  Ik luister naar de geheimenissen van U
  Dat U met mij deelt en ik ben stil
  Ik luister naar Uw zachte stem
  liefelijk en vriendelijk,
  Uw liefelijkheid voor mijn ziel
  Uw vrede, de vrede van God
  die alle verstand te boven gaat
  De vrede van God die mij geloof geeft
  Dat elk Woord dat U spreekt is waarheid
  omdat elke vervolging die er is,
  de strijd van het leven
  Uw vrede zal mijn nooit verlaten
  De tempel van uw Heerlijkheid
   
  Heilige en Rechtvaardigen Vader
  Ik verwelkom Uw liefde
  zo puur, zo rein, zo heilig bent U
  Ik verwelkom U
  dan welke liefde ik ooit heb gevoeld
   
  Ik hef mijn handen naar U omhoof
  en geef mijzelf helemaal aan U
  Ik spreid ze uit als vleugels van een duif
  Ik geef mijzelf aan Uw heilige Geest over
  Ik sta Uw Geest,
  mijzelf toe
  dat Hij mij brengt
  naar de plaats dat U behaagd
   
  Hij draagt mij en ik maak mij geen zorgen
  Wat ik moet zeggen of wat ik moet doen
  Ik rust in U en wacht op U
  Om uw werk te doen
  als een bruikbaar vat voor U,
  tot elke goede taak in uw Koninkrijk
  Hier ben ik Heer: Ik ben gereed
   
  Het is gemakkelijk om U te gehoorzamen
  en over te geven aan uw Woord
  omdat niet ik, maar Jezus leeft in mij.
  U riep mij voor Uzelf
  U kende mij voor mij geboorte
  U riep mij bij mijn naam
  om Uw wil te doen
  en U te gehoorzamen
   
  Uw juk en lasten zijn licht
  Ik vlieg elke dag op Uw Heerlijkheid
  Rustend, vredig als een klein kind
   
  Ik rust
  Ik vertrouw op U
  Ik geef mijzelf over aan U
  Ik zoek U met geheel mijn hart
  Ik rust in U

  Mijn hart, geopend naar U
  Zoals een roos opent haar knoppen
  Zoals U mijn plaatste
  in de baarmoeder van mijn moeder
  Rust ik, zing ik, ben ik blij
  De Here
  mijn Verlosser
  luistert naar mijn gebed
  Onderwijst mij
  wie Hij is
  Zo leer ik wie ik ben
  Geschapen naar Gods beeld en gelijkenis
  van Hem

  Liefde genas mijn verwonde ziel
  Liefde herstelde mij
  en bracht mij naar de plaats
  waar ik mijn hart opende
  voor zijn Liefde
  zodat ik mijn hart opende voor de Vader,
  mijn Heer, mijn God mijn Vriend
   
  Het heeft even geduurd,
  voordat ik U kon vertrouwen.
  Want het vertrouwen
  was van mij geroofd
  Ik kan het niet meer herinneren
  Hoelang het is geleden?

  Ik vond rust in Uw schaduw
  Ik vond rust door Uw Heilige Geest

  Jezus, Jezus, Jezus
  Wat een wonderbaarlijke Vriend bent U
  Ik hou van U
  U bent meer dan woorden kunnen zeggen

  De eeuwigheid, te kort om U hier te aanbidden
  De eeuwigheid, te kort om U hier de glorie te geven
  U bent Heer, U bent God,
  U bent Heilig

  Ik dank U Vader,
  Dat U gaf uw Zoon,
  zodat ik het eeuwige leven heb gekregen
  door uw Zoon
   
  Mijn woorden zijn niet om te oordelen
  Mijn woorden zijn niet om zo maar te spreken
  Want U kent de gedachtes vanuit mijn hart
  Een hart dat U gegeven heeft
  om U te kennen,
  om U te volgen,
  en U te aanbidden

  Mijn hart is dicht bij U
  Mijn hart behoort U toe
  Een hart van liefde en vrede,
  elke goede gave,
  gegeven door U

  In mijn hart is Uw Koninkrijk
  Waar uw schat is, daar zal mijn hart zijn
  Dit weet ik: Ik heb het hart van Jezus
  Hij woont in mij
  Ik ben van Hem, Hij is van mij
  Ik hou van U, Heer.

  Ik dank U dat U mijn een maakt met U
  Ik zal van u zijn voor altijd en eeuwig
  Mijn hart behoord U toe
  Ik ben van U

   
  AbbaVader,
  U gaf mij het hart van Jezus
  U gaf mij de sleutel van het Koninkrijk
  “Jezus”.

  Ik ben rijk en voorspoedig in U
  Mijn hart is van Jezus
  Mijn hart is van U

  Uw Koninkrijk is gekomen
  Uw wil zal geschieden
  op aarde als in de hemel
  Als U mij de Uwe maakt voor eeuwig

  Ik zegen U,
  Wonderbare Raadsman,
  Sterke God,
  Eeuwige Vader,
  Vredevorst
   
  Heilig, heilig, heilig is God,
  de Heer, de Almachtige,
  die was, die is en die komt
   
  Halleluja
  Prijs de Heer

  U zei door uw woord

  Gij zult de Here uw God liefhebben
  met geheel uw hart
  en met geheel uw ziel
  en met geheel uw kracht
   
  Dat Ik U zal vinden
  want U gaf mij het hart van Uw Zoon
  Mijn liefde, mijn hele wezen is in U
  Nu en voor altijd
   
  Halleluja, AMEN
   

  @Silvia
   

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl