Deep calls to Deep
Reactie
  Deep calls to Deep
   livingwater1.gif (680×711)

   
  En Hij sprak tot mij: Het is geschied.
  Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde.
  Ik zal de dorstige geven
  uit de bron van het water des levens om niet.
   
  Want Ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge;
  Ik zal mijn Geest uitgieten op uw nakroost
  en mijn zegen op uw nakomelingen.
   

   
  womenpray-1.jpg (185×250)


  Heer, adem uw leven
  op elke woord en elke gedacht
  op deze pagina
  Wie oren heeft die hore
  Geef geopende ogen
  en openbaar uw waarheid
  AMEN
   

   
  Ik ben een vrouw, net als iedere vrouw met dezelfde strijd. De enige reden dat ik in staat ben om elke dag door te kunnen gaan is, omdat ik Christus heb in mijn leven, en omdat ik de zekerheid heb in mijn hart dat Hij van mij houdt zoals ik ben. Hoewel ik weet dat ik heel veel tekortkoming heb, houdt Hij mij vast om elke dag door te gaan.

  Het doel van deze website is om u te laten weten dat u werkelijk meer kostbaarder bent dan een diamant in de ogen van God die U heeft geschapen.

  Gods zegen,
  Silvia
   

  vuur-1.gif (240×240)

   
  Ik ben geworteld in de Waarheid Wie kan het ontwortelen?
  Zo bekwaam geplant ben ik, aan de Rivier des levens
  Mijn wortels zijn diep, zo diep, dieper dan het Universum, Heer
  Mijn kracht, de kracht die U mij heeft gegeven, wie kan het roven?
  U bent de Almachtige God.
  Mijn Vader en mijn Heer Jezus kwamen bij mij
  Om mijn huis voor te bereiden

  Ik leef, omdat U in mijn leeft
  Ik adem, omdat U door mij heen ademt.
  Alles wat ik doe, is door Uw genade

  Uw werken, zijn de werken die U Hemelse Vader door mij heen werk
  Zodat de wereld zal weten dat U mij zond ter eer en glorie voor uzelf

  Dit is de reden waarom ik mij verneder
  Nederig sta ik voor Uw troon
  Ik buig mij nederig
  met maar een verlangen in mijn hart
  Ik zeg:
  Wees U deze wereld genadig
  De wereld waar U zoveel van houd.
  U gaf aan deze wereld
  Uw eniggeboren Zoon

  @Silvia

  http://i30.tinypic.com/168epkx.jpg


  Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.%u201D (Joh. 3: 16)

  De behoudenis is in niemand anders (dan Jezus), want er is onder de hemel geen andere Naam aan de mensen gegeven waardoor wij moeten behouden worden."

  Hemelse Vader, ik kom tot U in Jezus'naam.
  Ik erken dat ik een zondige natuur heb.
  Ik heb gezondigd in gedachten, woorden en daden.
  Ik wil me van deze dingen afkeren.
  Wilt U al mijn zonden vergeven
  en mij reinigen met het kostbare, reine bloed van Jezus.
  Jezus Christus U bent mijn Heer en Redder.
  Ik geloof dat U verrees uit het graf en nu leeft.
  Ik zal U dienen en gehoorzamen voor de rest van mijn leven.
  Ik dank U, hemelse Vader, dat ik nu Uw goddelijke natuur en bescherming ontvang.
  Ik heb een nieuw hart, een nieuwe geest van binnen.
  Ik ben een nieuwe schepping.
  Amen
   


  6 En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende:
  Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. 7 Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; 8 en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.
  9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.
   
  Openbaring 19: 6-9

   

   


  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl