Deep calls to Deep
Reactie
  Hoop op God, want ik zal Hem nog loven,
   
   
  Mijn schoonvader ligt in het ziekenhuis. Hij is deze maand 2 keer geopereerd. Allebei de benen zijn geamputeerd.
  Hij wil niet meer eten sinds de operatie.
  Zijn leven ligt nu in Gods handen.

  15.gif (320×243)

  Psalm 42:12b
  Hoop op God, want ik zal Hem nog loven,
  mijn Verlosser en mijn God!


  Nu op dit moment
  raast er een orkaan in mijn leven

  Ondanks deze storm
  Richt ik mijn ogen op U, Heer

  U bent de Allerhoogste Heer
  U bent de Allerhoogste God
  Er is geen andere God dan u
  Jezus

  Tot wie kan ik gaan?
  Wie zal naar mij luisteren?
  Wie kan mij helpen uit deze orkaan?
  Bent U het niet, Heer Jezus!

  Bij U alleen kan ik schuilen
  Bij U alleen vind ik rust

  Heel mijn ziel roept naar U
  Uit het diepste van mijn hart

  Ondanks deze storm
  Zal ik U prijzen, Heer

  U bent de Allerhoogste God
  U aanbid ik, Heer

  U naam wil ik loven
  U naam wil ik prijzen

  Mijn Koning
  Mijn Heer

  Dank U Heer, voor het volbrachte werk
  Dank U Heer, voor het kruis van Golgotta
  Dank U Heer, voor uw bloed dat reinigt
  Dank U Heer, U geneest, U bevrijdt
  Dank U Heer, U heeft de dood overwonnen
  Dank U Heer, voor het eeuwig leven
  Dank U Heer,
  Dit weet ik …
  Wie de Zoon heeft, heeft het leven
  Omdat ik de zekerheid in mij heb
  Uw leven is in mij
  Ben ik vrij

  Heel mijn ziel roept naar U
  Heel mijn ziel roept naar U
  Heel mijn ziel verlangt naar U
  Heer, meer en meer
  Ik ben van U
  Vul mij, Heer
  Hier ben ik
   

  @Silvia

   
  Floral01_trans-9.gif (432×73)
   
   
  Psalm 23
  De Heer is mijn Herder
   
  1 Een psalm van David.
   
  De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets;
  2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;
  Hij voert mij aan rustige wateren;
  3 Hij verkwikt mijn ziel.
  Hij leidt mij in de rechte sporen
  om zijns naams wil.
  4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
  ik vrees geen kwaad,
  want Gij zijt bij mij;
  uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
  5 Gij richt voor mij een dis aan
  voor de ogen van wie mij benauwen;
  Gij zalft mijn hoofd met olie,
  mijn beker vloeit over.
  6 Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen
  al de dagen van mijn leven;
  ik zal in het huis des HEREN verblijven
  tot in lengte van dagen.
   
   
  3.jpg (300×259)

  Zaterdag was de begravenis van mijn schoonvader..
  Deze woorden heb ik voor gelezen.
   
  Nooit vergeten
  Altijd in mijn hart en herinnering.


  Een laatste zucht
  Het is voorbij
  Lijden ging hier vooraf
  Het kwam langzaam naderbij
  Soms leek het zo veraf

  Hoop bloeide soms in ons hart
  Zou het toch goed komen?
  Maar nee …
  Het was uw laatste reis
  U werd langzaam afgenomen

  Ik treur …
  omdat u bent heen gegaan
  Waar u nu bent
  In mijn hart hoor ik uw stem
  Daar zijn alle herinneringen

  Zo mooi,
  zo lieflijk,
  vredig lag u daar
  Het was alsof u sliept
  Zo vredig
  bent u heen gegaan

  Voor mij een troost
  omdat ik weet
  hoeveel pijn en strijd
  u heeft gehad

  Maar aan het eind
  zo vredig daar lag

  Uw aanwezigheid tijdens ons leven
  Is een geschenk van God gegeven
  Ik geloof dat u nu bij Hem bent
  God die ons persoonlijk kent
  God die ons bij name kent

  Jezus zegt:
  Ik ben de opstanding en het leven;
  wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven,
  en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, z
  al in eeuwigheid niet sterven”

  Daar in de hemel
  Een plaats van vrede en rust
  Een plaats zonder verdriet en pijn
  Geen tranen
  Volmaakt en genezen
  Waar u nu zult zijn

  Lieve pa, opa, schoonvader
  Wij houden van u
  Wij zullen u nooit vergeten
  U leeft voort in ons hart

  Nu is ons hart
  nog vol verdriet
  De tijd
  zal de wonden helen

  Afscheid nemen doet pijn
  Vooral als je met hart en ziel van iemand houdt
  Met pijn en verdriet
  Neem ik afscheid van u.

  Maar niet een afscheid voor altijd
  Want eens komt er een dag
  dat we elkaar
  weer zullen zien
  in Gods Eeuwigheid
   
  @Silvia
   
   

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl