Deep calls to Deep
Reactie
  Mijn geliefde is van mij en ik ben van Hem  Mijn oorsprong is uit God
  Ik koester een gevoel van nederigheid
  Ik buig mij voor U neer, o heer

  Mijn eigen nietigheid
  De vruchteloosheid van mijn eigen inspanningen,
  mijn onbetrouwbaarheid,
  mijn eigen vasthoudendheid,
  het nutteloos zoeken naar iets wat van waarde is
  Ik ben mij daar van heel bewust

  Mijn hoop is gericht op de heer
  Ik kan alleen standhouden tot het einde,
  door de bewarende en ondersteunende kracht van de Heer.

  De geestelijke opbouw van anderen is niet genoeg.
  Alleen de voortdurende genade en kracht van de Heer zelf.

  Heer, geef mij een permanente plaats in uw hart.
  En maak mij bewust van uw nooit aflatende kracht.
  Wilt U mij dicht bij Uw hart houden
  en mij ondersteunen met de kracht van Uw arm.

  Ik weet dat ik zwak ben en vatbaar voor ijdelheid.
  Ik besef mijn hulpeloosheid

  O Heer, als ik zou proberen mijzelf te bewaren
  totdat ik uw aangezicht mag aanschouwen,
  dan zou ik uw Naam alleen maar schade aandoen
  en mij eigen mislukkingen en tekortkomingen
  teloorgang bewerken.

  Al mijn hoop en bewaring
  rust op uw eigen liefde en kracht.

  In het verleden heb ik mijn eigen liefde voor U beleden,
  maar hoe onbetrouwbaar is die eigen liefde gebleken.

  Op een zeker moment hield ik U hand vast.
  maar hoewel mijn greep van nature sterk was,
  was ik te zwak om U te blijven vasthouden
  Mijn eigen kracht was volkome zwakheid,
  zodat mijn vertrouwen vandaag
  niet langer rust op de kracht die ik zelf heb.
  Uw kracht en Uw liefde
  moeten mij eeuwig vasthouden.

  Ik durf mij liefde voor U niet eens te vermelden,
  Ik spreek slecht alleen van uw liefde voor mij.

  Want sterk als de dood is die liefde.
  Wie kan die greep van haar prikkel ontdoen?
  De tranen van een vrouw.
  De verzuchting van een ouder.
  Het hartzeer van pijn en verdriet.
  Niets van dat kan de kracht van de dood overwinnen.

  De dood wacht over zijn slachtoffers
  En houdt ze in een onwrikbare houdgreep.

  Wanneer U mij liefheb,
  dan zal ik vast staan voor eeuwig,
  want uw liefde kan nooit door de dood worden verzwakt,
  en U kunt Uw greep nooit verliezen.

  Omdat U van mij houdt,
  Zal Uw heilige hartstocht mij altijd achtervolgen,
  want onverbiddelijk als het rijk van de dood is,
  is de hartstocht van U voor mij.

  Wanneer U mij liehebt,
  dan zal dat zijn om mijn liefde intact te houden.,
  aangezien U niet toestaat dat iets mijn hart van U zal aftrekken.

  Hoe meer ik van U ben,
  des te sterker Uw greep op mijn zal zijn,
  want U wilt mij met niemand delen.
  Uw ogen zullen niet verdragen,
  dat uw geliefde met de wereld word besmet
  of door een andere liefde word meegenomen.

  Dus ik ben geheel van U.
  want U bent een naijverige God,

  Zoals u zegt in uw woord:
  Want met een ijver Gods waak ik over U.

  Als U naijverig bent,
  Wat is er dan in mij dat Uw naijver kan weerstaan?

  U zult Uw vijanden vernietigen
  en iedere belemmering voor onze liefdeseenheid wegnemen,
  totdat U mijn Opperste heer bent,
  en U geen enkele rivaal meer in mijn leven hebt.

  Alleen zo, als Uw geliefde
  zal ik door U worden bewaard.
  Als een reine bruid,
  totdat ik U zal zien van aangezicht tot aangezicht.

  En wanner ik mijzelf aan u geef als een reine Bruid,
  om geheel en al van u alleen te zijn
  en waanneer U in mij die liefde vindt
  die in U en heilige hartstocht doet opkomen.

  Dan zult U mijn liefde bewaken,
  al moet ik mij daartoe afwenden
  van de drang van andere geliefde,
  van de smeekbede van vrienden
  van de tranen van mijn dierbare.

  Alleen door uw hartstocht die voor mij waakt,
  zal ik veilig bewaard blijven.

  Heer, U bent een verteren vuur

  Uw liefde voor mij en uw hartstocht voor mij
  zijn als een heftige vlam.
  Als een vlammend vuur dat alles verbrand dat waardeloos en brandbaar is.
  Alles wat tijdelijk en vergankelijk is.
  Alles wat van de wereld is.
  Alles wat sterfelijk is.  (Vervolg)
   

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl