Deep calls to Deep
Reactie
  Zoek Gods Aangezicht

  2-1.gif (365×102)

  2 Kronieken 7:14
  14 en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.

  Hosea 5:15
  15 Ik zal wegnemen, zonder dat iemand redden kan. Ik zal heengaan, Ik wil wederkeren naar mijn plaats, totdat zij zich schuldig gevoelen en mijn aangezicht zoeken; wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien.

  Psalmen 27:8
  8 Van Uwentwege zegt mijn hart: Zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, HERE.

  rosewomen.jpg (604×462)
   
   
  Vader, ik kom voor uw troon van genade
  en ik wil U danken en prijzen
  Hoe goed is het om U te zoeken
  en dat ik mag komen voor U zoals ik ben
  en te weten dat U van mij Houdt.
  Zoals ik kom en luister,
  Heer, spreek tot mijn hart
  want ik weet dat U alleen een goed werk in mij kan doen.
  Heer, U alleen kent mij zorgen en probelemen,
  maar ik weet en geloof:
  dat U zal in al mijn behoeften naar Uw rijkdom heerlijk voorzien,
  in Jezus naam
  AMEN
   
  2-1.gif (365×102)


  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl