Deep calls to Deep
Reactie
  Dit is uw soakings tijd - in de tegenwoordigheid van God


  http://i128.photobucket.com/albums/p183/roosvansaron/praise%20and%20worship/deepcallstodeep.jpg

  Dit is uw soakings tijd - in de tegenwoordigheid van God

  Dit is een tijd om te vaste, bidden, voorbede te doen als nooit te voren.
  Zelfs als er dingen gebeuren om ons heen die moeilijk zijn, die we niet onder controle hebben,
  We moeten stil zijn in de tegenwoordigheid van de Heer en weten wat het hart van de Vader is. Hij wil ons zijn verbond toevertrouwen..

  Psalmen 25:14
  14 Des HEREN vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen,
  en zijn verbond maakt Hij hun bekend.

  Maar om de Vader beter te leren kennen moeten we bouwen aan een intieme relatie met Jezus Christus onze Heer en verlosser.

  Ons hart keer zich naar de Vader, door onze intieme relatie met Jezus


  http://i128.photobucket.com/albums/p183/roosvansaron/praise%20and%20worship/renewthepassionbm0.jpg

  Mijn roep is:
  Heer, vernieuw een nieuwe passie in mij
  Laat mij U meer en dieper kennen
  Neem mij vanuit de buitenste plaats
  naar het heilige der heilige
  voorbij het heilige vuur
  Heer, ik verlang uw tegenwoordigheid zien

  Breng mij bij het heilige der heilige
  Reinig mij door het bloed van het Lam
  Neem een gloeiende kool
  Ik ben onrein van lippen
  Reinig mijn lippen
  Heer, hier ben ik

  http://i128.photobucket.com/albums/p183/roosvansaron/praise%20and%20worship/deepwater.jpg

  Zijn wij hongerig naar de tegenwoordigheid van God?
  Verlangen wij ons af te zonderen van deze wereld om in Zijn tegenwoordigheid te zijn?
  Bent u dorstig naar Zijn zalving?
  Dan is het nu de tijd om in onze binnenkamer te gaan

  Dat is uw tijd uw soakings tijd
  Wilt u helemaal ingedompeld worden met Zijn zalving?
  Er is geen betere plaats dan deze stille tijd om gemeenschap te hebben met uw verlosser, Redder, de geliefde van uw ziel.
  Tijd door brengen met hem, verfrist onze ziel
  In zijn tegenwoordigheid zien we ons zelf zoals we zijn.
  Hij wil ons verfrissen en vernieuwen
  Hij wil ons Zijn wegen leren

  Jesaja 50:4
  4 De Here HERE heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de moede te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen, Hij wekt mij het oor, opdat ik hore zoals leerlingen doen.

  Als we Hem zoeken zullen we hem vinden

  Spreuken 8:17
  17 Ik heb lief wie mij liefhebben,
  wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden.

  Als we stil zijn in Zijn tegenwoordigheid, zal Hij woorden spreken in onze geest van verfrissing, woorden van leven.
  Zijn woord bouwt ons innerlijk op.
  We zullen hem beter leren kennen en meer tijd willen door brengen
  De Geliefden rust in Hem

  Deuteronomium 33:12
  ‘De HEER laat zijn lieveling bij zich schuilen. Zijn kind omarmt hem van vroeg tot laat,
  het nestelt zich veilig op zijn rug.’

  Leun/steun op uw verlosser

  Hooglied 8
  5 Wie trekt daar op uit de woestijn,
  Leunend op haar geliefde?

  Verlangt u naar een intieme relatie met uw verlosser?
  Zoek Hem met een waarachtig hart, dan zult u Hem vinden
  Herinnert u zich nog toen u een zondaar was op deze wereld, koos Hij u uit

  Johannes 15:16
  16 Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.

  Hij haalde ons uit die diepe put van zonde en keek ons met liefdevolle ogen aan. Het was genade. Hij keek je niet beschuldigend aan, maar Hij nam ons aan en waste onze zonde met Zijn kostbare bloed. Hij wees niet met Zijn vinger en beschuldigde ons. Maar Hij keek naar ons hart van berouw en bekering. Vanaf die dag hield Hij van ons. Hij zou je nooit begeven of verlaten. Hij was altijd getrouw naar ons toe. Zelfs nu vandaag kijkt Hij naar ons met liefde en zegt: Ik hou van je, Ik wil dat je de mijne bent. Ik zal je maken naar een vrouw van Gods hart.
  Een vat dat waardig is mijn zalving te dragen. En je zult Mijn glorie weerspiegelen.

  Bent u gewillig u helemaal aan Hem over te geven?

  Laat u doordrenken in Zijn tegenwoordigheid
  Er is niets beter om dan in Zijn tegenwoordigheid te gaan.
  Wees stil en Wacht op Hem

  Hij is echt een ontzagwekkende God!

  Dit is uw soakings tijd - in de tegenwoordigheid van God
  Uw geheime plaats


  http://i128.photobucket.com/albums/p183/roosvansaron/praise%20and%20worship/godwhispersib8.jpg

  1 Koningen 19: 11-13
  11 Daarop zeide Hij: Treed naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht des HEREN. En zie, toen de HERE juist zou voorbijgaan, was er een geweldige en sterke wind, die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde, die voor de HERE uitging. In de wind was de HERE niet. En na de wind een aardbeving. In de aardbeving was de HERE niet.
  12 En na de aardbeving een vuur. In het vuur was de HERE niet. En na het vuur het suizen van een zachte koelte. 13 Zodra Elia dit hoorde, omwond hij zijn gelaat met zijn mantel, ging naar buiten en bleef in de ingang van de spelonk staan. En zie, er kwam tot hem een stem, die sprak: Wat doet gij hier, Elia?
   

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl